رنګین تجريدي ډیزاین
رواني سلامتي

جنرال عاصم منیر ته د عبدالغفور لیوال ځواب

ښاغلی جنرال عاصِم مُنیر،روغ اوسې.خبر شوم، چې نن یا پرون دې ویلي: « د یوه پاکیستاني له خوندیتوب څخه ټول افغانستان ځاروې»؟!د یوه پوځ‌مشر لپاره دا د ملتپالنې د یو اکټ په توګه ښه خبره […]

په ابي پرده ، دا یاران لوګو او یادښت
رواني سلامتي

د ذهن درې قانونه

ژباړه لومړی قانون؛ دا قانون وایي، هغه څه چې غواړې یې په پوره احساس او درک سره پرې باور وکړې، په حقیقت بدلېږي. وېن دایر وایي: ”که په یو څه اوږدمهاله او ژور باور ولرﺉ، […]