څانګه -روغه سټه

ټولنیز ژوند روغه سټه

د اضافي ویښتانو د لیزر کولو زیانونه؛ باید پرې پوه شئ !

ژباړه: آلما افغان هر نارینه او ښځینه حتمې په بدن اضافه ویښتان لري چې دوی لپاره خوښوونکې نه وي او ددوی په آند يې، د ښکلا سلیقه هم ورسره کمرنګې کړې وي. د اضافه ویښتانو د لیرې کولو لپاره ډیری طریقې شته لکه؛ د نخ ماشین، د اضافي...