څانګه -کلتور او هنر

خواړه کلتور او هنر

هغه اته خوراکونه چې د نړۍ مسلمانان پرې روژه ماتوي

ژباړه راټولونه: مریم محمدي ډېر خلک روژه ماتې په اوبو او خرما کوي، خو داسې نور خواړه هم شته چې د نړۍ ملسمانان پرې روژه ماتوي. دلته ترې یادونه کوو: ۱- خرما روژه ماتی په خرما سره د اسلام پیغمبر ته منسوبیږي دا سنت ده چې روژه په خرما...