څانګه -ځوانان او زده کړې

پوهنه ټولنیز ژوند ځوانان او زده کړې

د رهبري او مدیریت ترمنځ توپیر په څه کې دی؟

ژباړه: عطا محمد میاخېل   د رهبري او مدیریت ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ دا هغه پوښتنه ده، چې ښایي کله وخت ستاسو ذهن یې بوخت کړی وي. ځینې کسان لاهم مدیریت او رهبري یو ګڼي او د هغوی ترمنځ توپیر نه مني، خو رښتیا دا دي، چې مدیریت او...