د متفکر ژان ژاک څو ښې خبرې

ژباړه: محمد عزيز پردېس
ـ د سستې او کمزورې ارادې لرونکۍ کسان د معجزو او په زړه پورې پېښو په تمه وي، خو د غښتلو ارادو درلودونکي خپله معجزې او په زړه پورې پېښې رامنځ ته کوي.
ـ د ژوند ترټولو ساده درس دا دی چې هېڅکله څوک مه ځوروئ.
ـ ترټولو غوره خوند، له خپل ځانه راضي کېدل دي.
ـ بډايه کسان سره زر د ښه والي او وړتيا څخه پورته ګڼي.
ـ په هېڅ ډول ماڼۍ کې اوسېدو ته لېوال نه يم، ځکه يوه خونه راته بسنه کوي.
ـ هر هغه څوک چې په زور او شدت سره اطاعت کولو ته اړ کړی شي، په يو ذليله موجود اوړي.
ـ د ټولو بدمرغيو منشا کمزوري او تشويش دی.
ـ هغه کسان چې وروسته له فکر او يو څو مودې څخه قول کوي، د نړۍ ترټولو خوش قوله کسان دي.
ـ پوه کس هغه څوک دی چې تل د يادولو او مالوماتو په لټه کې وي.
ـ هر هغه بدمرغي چې ماته راغلې، سبب يې دا و چې په ملګرو مې اطمينان او باور کړی دی.
ـ هر هغه څوک چې غواړي د پسرلي ښکلې هوا څخه برخمن شي، بايد د ژمي سختۍ تېرې کړي.