زوړر څوک دی؟ له پنده ډکه کیسه

ژباړه: نسیمه محمدي
ميرمن په خپله کوټه کې د تخت په څنډه ناسته وه خاوند هم کوټې ته راغی او د خپلې ميرمنې په اوږه یې لاسونه کېښودل، او ورته يې وويل: په دنيا کې زړور انسان څوک دی ؟
ميرمن: زه
ځاوند بيا پوښتنه وکړه زړور انسان څوک دی؟
ميرمن يو ځل بيا خپله خبره تکرار کړه: زه
خاوند د کوټې په دروازه کې ودريد او بيا يې خپله پوښتنه تکرار کړه!
دا ځل ميرمن په ارامه وويل:
د دنيا قوي انسان ته يې، خاوند يې په تعجب ور وکتل او وې ويل زه، تراوسه خو دې ځان د نړۍ زړوره بلله اوس ولې له خپلې خبرې واوښتې؟
ميرمن ځواب ورکړ؛ تر اوسه چې ته زما څنګ کې وې فکر مې کاوه چې د دنيا تر ټولو ځواکمنه انسانه زه يم، چې کله مې له څنګ څخه لرې شوې د کمزورۍ احساس مې وکړ.
ڼوټ : خاوند د ميرمنې لپاره د سپر حيثيت لري نو هېڅکله د خپلو ميرمنو پر وړاندې مه بې مسووليته کېږئ تاسو هم د مېرمنو په شتون د يو معتبر شخص په توګه په ټولنه کې د ارزښت وړ يې.
وروستي مطالب