اپریل 19, 2021

پاکستان: سناتوره د جعلي سند له امله زندان ته واچول شوه

د پاکستان پخوانۍ سناتوره “یاسمین شاه” د جعلي سند د درلودلو په جرم په دوه کاله بند محکومه شوه.

پخوانۍ سناتوره “یاسمین شاه” د قاضي لخوا محکمه کې د جعلي سند ثابتېدو وروسته په دوه کاله بند او پنځه زره نغدي روپیو جریمه شوه. له پریکړه وروسته “یاسمین شاه” یې ونیوله او زندان ته واستول شوه.

د بدین د جلسې قاضي”جاوید عباسي” محکمه کې پخوانۍ سناتورې “یاسمین شاه” ته د جعلي سند په قضیه کې دوه کاله قید او ۵۰۰۰ نغدي جریمې سزا ورکړه.

پخوانۍ سناتوره “یاسمین شاه” د ۲۰۰۳ مشرانو جرګې په ټاکنو کې د BA جعلي سند ورکړی ؤ.

د قانوني مشاور “اعجاز چانډیو” په وینا، د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د جلسې قاضي په محکمه کې ریفرنس ثبت کړی وو، چې د اوریدنې وروسته یې پخوانۍ سناتوره یاسمین شاه ونیوله او زندان ته واستول شوه.