کله چې مو لور پیدا شي؛ یوه پاکه اراده، احساس او اقدام 

کله چې راتلونکې کې مې لور پیدا شي د نورو په شان یې نه پټوم، د وۍ په ویلو سره یې نه غواړم ژوند پیل کړم.

کله چې مې لور پیدا شي، د ماشومتوب نه دومره په غېږه کې نیسم ترڅو هیڅکله اړه نشي چې د نورو غېږه ته لاړه شي.

زه نه غواړم یوازې د مور په حیث ورسره اوسم غواړم ملګرې یې اوسم کله چې کومه ستونزه ولري د دې پر ځای چې نورو ته لاړه شي ووایي وکولای شي په راحتۍ سره راشي او ماته ووایي.

کله چې یو ځای لاړه شي او ناوخته کور ته راشي، د دې پر ځای چې چې ورباندې چیغي ووهم په راحتی سره ورته وایم چېرته وې ډېره درته اندېښنه مې وه.

داسې چلند ورسره کوم چې هیڅکله دروغ راته ونه وایي او د رښتیا ویلو جرات ولري.

هیڅکله نه پرېږدم چې د ژړا له کبله یې بالښت لوند وي، د بالښت پر ځای باید زما پر اوږو خپل درد لمنځه یوسي.

د دې پر ځای چې ورته ووایم ولې ټوله ورځ دې ټیلفون په لاس کې دی داسې یو څه کوم چې نور له یوازیتوبه ټیلفون وانخلي.

کله چې مئینه شوه داسې یو څه کوم د دې پر ځای چې ملګرو ته ووایي لومړۍ ماته ووایي.

دومره مینه ورکوم د ددې پر ځای چې دا ووایي کاش هلک وای، هغه وخت به هلکان وایي کاش انجلی وای.

ټولو پوهوم چې زما لور کولای شي نېکمرغه شي.

هیڅکله ورته نه وایم چې زما عزت دې یووړ ځکه دا کلمه د یوې انجلۍ لپاره ډېره دردوونکې ده.

نه پرېږدم د هیڅ شي حسرت یې زړه کې پاته شي.

کله چې لور مې ۱۶ کلنۍ ته ورسیږي او په دې سن کې له خپل ملګري څخه ضربه ولیدله ورته وایم چې هڅه وکړه د شپې لخوا ارامه ویده شې، ځکه اصلاً ارزښت یې نه لري د دې ډول خفګان لپاره ته ډېره ځوانه یې.

په ۱۷ کلنۍ کې به تاته د مکتب نمره هر څه ډېره مهمه وي، خو تر تا هیڅ هم ډېر ارزښت نه لري نو خپل ځان هیڅ وخت دومره په رقابت او سيالي مه بوختوه چې حتا خندا دې له یاده ووځي.

کله چې پوهنتون یا کوم ځای کې چې کار کوې راحته نه اوسې ته مجبوره نه یې هر څه وزغمې، هیڅ څه هم ستا د رواني ارامتیا څخه ډېر ارزښت نه لري.

که هر څومره سن مې ډېر شي بیا هم په دې پوه شه چې تل به درسره یم.

دا ورته وایم چې تل مستقلتوب زده کړه او په هیچا ځان مه تړه.

هیڅکله نه پرېږدم د ښایسته سترګو څخه اوښکې راشي.

لور یعنې د پلار او مور لپاره ژوند

 

وروستي مطالب