مثبت فکر

ژباړه: عطا محمد میاخېل
د محرومیتونو او محدودیتونو په اړه فکر مه کوئ، کنه نو تاسو خپله به د لا ډېرو محدودیتونو او محرومیتونو احساس وکړئ، مهمه دا نه ده، چې څنګه کولای شئ، له خپلو شته نعمتونو او وړتیاوو څخه ګټه واخلئ او پراخ یې کړئ.
کله چې د کوم منفي څیز په اړه فکر کوئ، نو ستاسو د فکر منڅپانګه به هم منفي شي، دې ته ورته کېږي، چې یو پاک دستمال را واخلئ، په ککړو اوبو کې یې خیشت کړئ او وروسته تمه ولرئ، چې نه یوازې دستمال ککړ نه شي، بلکې په دې ککړ دستمال سره وغواړئ، بل ککړ څیز پاک کړئ، کله چې منفي فکر کوئ، نه یوازې له منفي فکرونو سره مله کېږئ، بلکې له منفي پایلو سره، لکه نا هیلي، محرومیت، محدودیت او زرګونو نورو صفتونو او حالتونو سره مخامخ کېږئ، سره بېره پردې هر څومره، چې منفي فکره واوسئ، نو خپل ذهن به هم په منفي فکرونو روږدی کړئ او په پایله کې منفي ذهنیت به تاسو کې را منځته شي، چې ستاسو ذهني منځپانګه به له منفي فکرونو سره مله وي.
آیا اوس داسې منفي څیزونه شته، چې د فکر او عمل مثبت تولیدات ولري؟ خپل ذهن ته مثبت فکرونه او خاطرې وړاندې کړئ، تر څو ستاسو ذهن مثبت تولیدات ولري. هغه ذهن، چې له منفي چارو، ناهیلیو، ستونزو، محرومیتونو، محدودیتونو، اندېښنو او نورو څخه ډک وي، هېڅکله د دې تمه مه کوئ، چې تاسو ته سمه لاره در وښایي، اوس نو مثبت فکر ولرئ، ترڅو مثبتې پایلې تر لاسه کړئ. هېڅکله مثبت فکر مه هېروئ.