د ټلیفوني خبرو اداب؛ د خبرو پر وخت دا عادتونه بې ادبي ګڼل کیږي

د ټلیفوني اړیکو له زیاتیدو سره د دغو اړیکو د ادابو مسئله هم مهمه شوې؛ نن سبا به تاسې زیات خلک لیدلي وي، چې یا مو څنګ ته ناست وي، یا درسره پر ټلیفون غږیږي، هیڅ د خبرو اداب نه مراعتوي.
دا کار پوښتنه پيدا کوي، چې ټلیفوني اداب څه دي چې باید مراعت یې کړو.
دلته به په همدې اړه بحث وکړو او مهم ټکي به درسره شریک کړو.
د چا خبرې مه پرې کوئ!
داسې خلکو سره به زیات اوښتي یئ، چې په ټلیفون مو خبرې پرې کوي او تفاهم ستونزمنوي.
دا د ټلیفوني ادابو خلاف کار دی، نه باید د چا خبرې غوڅې او مزاحمت پکې وشي.
دا د مکالمه غوڅونکي بې ادبي او بې نزاکتي ښيي.
که تاسې دا عادت لرئ، دا اوس یې پریږدئ او د بې ادبۍ او بې نزاکتۍ له کتاره ځان وباسئ.
د ځان په اړه زیات مه غږیږئ
که چا سره پر ټلیفون غږیږئ، باید پوه شئ، چې مقابل لوری په څه اړه درسره خبرې کوي او څنګه یې باید پر اړونده موضوع تفاهم ورسره وکړئ.
که داسې نه وي او درګرده د ځان په اړه بې ربطه وغږیدئ، پوه شئ چې دغه کس ته مو ځان بې ادبه او بې نزاکته ښودلی.
نو هیله ده داسې مه کوئ، چې هم مو شخصیت کموي او هم کم عقل ښکارئ.
تمرکز مه بدلوئ
ځینې خلک په عین حال کې له یوه سره پر ټلیفون غږیږي، له بل سره کومه لوبه کوي، یا ټلویزون ګوري، یا مجلس کې خبرې کوي.
دا کار تاسې بې ادبه او بې نزاکته ښيي.
که مو مجلس ډېر عاجل او ضرور وي، مقابل لوري نه بښنه وغواړئ او ورته ووایئ، چې بیا ورسره غږیږئ، خو دا چې یوه خبره له هغه، دوه له نورو سره کوئ، دا کار مو بد ښکاره کوي او بې ادبه مو ښيي.
خپلې خبرې مه تحمیلوئ
که یو څوک درسره په ټلیفون کې خبرې کوي او پر یوې موضوع خپل نظرشریکوي، هڅه مه کوئ چې په اړه یې خپل نظر ور تحمیل کړئ.
غوره ده، چې هغه هم واورئ، پر خبره یې فکر وکړئ،که په کوم ټکي کې ورسره مشکل لرئ، هغه ښکاره ووایئ او نور د تفاهم او نیږدې والي هڅه وکړئ.
غوڅې او تحمیلونکې خبرې تاسې کم راولي او بې ادبه ښيي.
د ځواب ویلو ترڅنګ فکر وکړئ
ځینې خلک یوازې مقابل لوري ته ځواب وایي، خو د مقابل لوري خبرو ته فکر نه کوي.
غوره ده، چې هم خپله خبره وکړئ، هم د مقابل لوري خبرې واورئ او په دې ډول د مذاکرې بڼه غوره او مخته یوسئ.
بې ځایه پوښتنې مه کوئ
که یو کس درسره په یوه موضوع غږیږي، ضرور نه ده چې تاسې ورسره له موضوع لیرې پوښتنې پيل کړئ.
مثلاً: معاش دې څومره دی؟ ولې اولاد نه راوړئ او…
تاسې باید پر هغه موضوع چا سره وغږیږئ، چې هغه لېواله وي پرې وغږیږئ، نه چې ځان نه څارنوال جوړ کړئ او هرڅه وپوښتئ.