خوږ او اسيد لرونکی څښاک ده غاښونو د خرابیدوسبب کیږي

دا چې څنګه خواږه او اسید لرونکې څښاکونه د غاښونو د خرابۍ سبب کیږي، په دې اړه څیړنه په نږدې ٣٠٠ داسې کسانو تر سره شوې چې د غاښونو له جدي خرابوالي کړېږي.
د اسيد لرونکو شيانو څښل لکه ځينې چايونه چې پکې د ميوو له ترکيباتو استفاده کيږي او يا هغه اوبه چې د ميوو او نورو شيانو مزه پکې ور زياته شوې وي، غاښونه خرابوي او سپینوالی یې له منځه وړي.
د ميوو اوبه، هغه څښاک يا مشروبات چې په زیاته اندازه اسید یاتیزابي خواص ولري، اویاهغه اوبه چې د خوند د ښه کولو لپاره څه ور زيات شوي وي دا ټول اسيدي يا تيزابي دي چې د غاښ لومړنۍ طبقه خرابوي.
ددې څیړنې په پايله کې راغلي، په مکرره توگه ددغه راز مشروباتو کارونه او وړاندې تر هغه چې له ستونې تير شي په خوله کې يې د ډير وخت لپاره ساتنه غاښونو خرابوي .
په دې څیړنه کې دا هم جوته شوې څومره زيات چې له دغو مشروباتو استفاده کيږي هغومره یې غاښونو ته زیات زیان رسېدای شي.
په لندن کې د کينګ کالج دې څیړنې په ډاګه کړې چې د خوړو په منځ کې ددغه راز مشروباتو څښل او د غاښونو ژر نه مينځل د غاښونو د خرابيدو سبب گرځي.
د پلټنې مشر (سوايروس اوتول) وايي، که دغه مشروبات له پنځو دقيقو د زيات وخت لپاره خوله کې ساتل کيږي او يا هم په پرله پسې او دوامداره توگه ميوه خولې ته واچول شي دا هم هغه څه دي چې غاښونو ته زيان رسوي.
همدا راز دى وايي که له ډوډۍ وروسته څوک مڼه خوري بايد جوخت ور پسې اسیدي څښاک ونه کړي. ددغې پلټنې يوه سپارښتنه دا هم ده چې بايد خواړو کې مو د هر څه تناسب سم او په اندازه واوسي.
سربېره پردې، څیړنې موندلې که څوک له اوبو سره ليمو يا د ميوو خوند لرونکى چاى د ورځي دوه واره د خوړو په منځ کې وڅښي، د غاښونو د خرابېدو يا چينجنيدو چانس يې ١١ واره زياتېږي او که دغه اوبه له ډوډې سره يو ځاى مصرف شي تاوان نزدې نيمايي ته راکوزيږي.
سرکه او دې ته ورته ځينې نور شيان هم د غاښونو د خرابېدو سبب گرځي.