په زړه پورې

د کوردستان او کوردانو په اړه ۲۰ معلوماتي ټکي

  څو میاشتې مخکې د عراق په نیمه خپلواکه کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټولپوښتنه ترسره شوه. چې په کې ګڼو عراق میشتو کردانو د خپلواکۍ په پلوۍ رایې ورکړي. دې کار عراق، ترکیه، ایران او سوریه ټول په غوښته کړل. دا هماغه هیوادونه چې په یو سیمه کې پراته کردانو یې سره ویشلي  دي. کردان څوک دي؟ ولې پر څو هیوادونو ویشلي دي؟ ولې یو واحد دولت نه لري؟ دې او داسې نورو … نور ولولئ