ټولنیز ژوند

که مو ملګري له تاسې لرې والي غوره کوي، ښايي ځیني دا لاملونه به لري

ډېری وخت انسان له داسې پیښي سره مخ کیږي، چې دوه ملګري تل یوزای وي خو ناڅاپه سره لري شي کله چې دا کار وشي د انسان ذهن ته هر ډول پوښتنې او خبرې راځي لکه: دا نور زما سره خوشحاله نه دي یا زما نه یې بد راغلي، زما پر وړاندې بې تفاوته شوې، بل ملګری / ملګرې یې پیدا کړې، نور ما سره مینه نه لري، همداسې ډېرې خبرې زموږ ذهن ته راځي؛ … نور ولولئ