ټولنیز ژوند

که هندوستان ته د درملنې لپاره ځئ، نو لومړی دا ولولئ

ژوند تل یو ډول نه وي او وخت ناوخت بیلابیلې ناروغۍ ددې سبب کیږي چې یو څوک باید ډاکتر ته ولاړ شي. ګڼ افغانان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د ښو ډیرو ستونزو، دولتي بې پرواییو، او د طبابت په برخه کې د شته درغلیو او خپلسریو له کبله هند او پاکستان ته د درملنې لپاره مخه کوي. د پاکستان د درملنې موضوع به یو بل بحث ته پریږدو. دلته د هند … نور ولولئ