ټولنیز ژوند

خلک ولې ښه یا بدیږي؟

تر ټولو حیرانوونکې خبره خو دا ده چې که انساني ټولنه جوړه شي یا نه، شیطاني او د ځناورو ټولنه جوړیږي او کله چې څوک واوري هغه یا دا ډېره ښه ټولنه ده لامل یې دا وي چې په هغه ټولنه کې د ښو او نېکو خلکو شمېر لوړ وي او دا خو شونې نه ده چې له اسمانه دې ملایکې راشي او د ښو خلکو ټولنه دې ترې جوړه شي. بیا یې هم مانا … نور ولولئ