فبروري 26, 2021

خوږې خبرې

ژباړه: محمد عزيز پردېس
د حال يا اوس په ارزښت پوه شئ، چې تېر هېڅکله نه راځي او راتلونکی ښايي رانشي.
که د سيند او سمندر پر وړاندې تيږې يا صخرې نه وای، نو هېڅکله به يې غږ نه راوته.
توريالي او شجاع کسان فرصتونه زېږوي او ډارن او کمزوري خلک د فرصت په انتظار وي.
هر انسان تېروتنه کوي، خو يوازې احمق انسانان خپلې تېروتنې تکراروي.
ټول هغه توکي او څيزونه چې تاسو بايد د هغو په مرسته خپلو هيلو ته ورسېږئ، همدا اوس ستاسو دي.
هر هغه څوک چې باور لري، هرڅه ورته ممکن دي.
انسان د ځمکې په څېر دی. ځمکه بايد نېکمرغۍ ته د رسېدو په موخه سختي وګالي، ځکه که ځمکه د ژمي سختي ونه ګالي؛ نو پسرلی يې نه په نصيب کېږي.
همت لرونکی انسان هېڅکله هم د ژوند په لوړو او ژورو کې د ناهيلۍ سره نه مخ کېږي.
هر هغه څوک چې د خطر د قبلولو شهامت ونلري، نو په ژوند کې به خپلې موخې ته ونه رسېږي.
که په لومړي پړاو کې مو برياليتوب په نصيب کېدای، نو هڅه او عمل به بې مانا نه وی.