مارچ 4, 2021

ولې ځان وژنه ؟

ژباړه: عطا محمد میاخېل
۱ ـــ ځکه نه پوهېږو، چې ځان وژنه د حل لاره نه ده.
۲ ـــ ځکه نه پوهېږو، چې له ځان وژنې وروسته نه بښل کېږو.
۳ ـــ ځکه نه پوهېږو، چې له مرګ وروسته مو ستونزې لا پسې ډېرېږي.
۴ ـــ ځکه د خپل پیداښت په اهمیت او ارزښت باندې سم نه پوهېږو.
۵ ـــ ځکه نه پوهېږو، چې سخت خواشیني کېږو.
۶ ـــ ځکه نه پوهېږو، چې وروسته زموږ په اړه منفي قضاوت کېږي.
۷ ـــ ځکه نه پوهېږو، چې موږ د خپل ژوند د له منځه وړلو حق نه لرو.
۸ ـــ ځکه د ژوند په مفهوم باندې نه پوهېږو.
۹ ـــ ځکه له نورو څخه مرسته او مشوره نه غواړو.
۱۰ ـــ ځکه نه پوهېږو، چې کورنۍ او دوستان مو خپه کېږي.