د زهرجنو ملګرو ځانګړتیاوې: دا کرښې حتماً ولولئ

هر انسان د دوه ډوله ملګرو سره مخ کېدای شي، یو چې رښتیني وي، بل فقط په نامه ملګري وي خو شاته بل ډول یانې دوه مخي وي. دې ته موږ په دري خواهر خوانده وایو: خواهر خوانده هغه وي لکه خور خو خار خوانده تل لکه خار تاسو ته ضرر رسوي.

هغه کسان چې خار خوانده وي دا ځانګړنې لري:

ـ کله چې ته په یو څه کې بریالی کېږې، ستا بریا باندې نه یوازې نه خوشحالېږي بلکې هغه ته په سپکه سترګه ګوري او ارزښت نه ورکوي.

ـ کله چې وغواړئ د زړه خواله ورسره وکړئ، ستاسې خبرو ته غوږ نه نیسي او یا هم موضوع بدلوي، خو تل ستاسې څخه تمه لري چې د هغوی خبرو ته غوږ ونیسئ، دې ډول انسانانو ته ځان خوښوونکې هم ویلای شو.

ـ تل داسې یو کار ترسره کوي ترڅو تاسې نسبت خپل ځانته ښه احساس ونه لرئ د کمۍ حس تاسو کې پیدا کوي.

ـ ستاسې موخې او هیلې باندې ملنډې وهي، تل هڅه کوي تاسې ناتوانه او کمزورې ښکاره کړي.

ـ کوم وخت چې کومه ستونزه کې ولویږي بیا تاسو ورپi یاد شئ، خو کله چې په سخت حالت کې اوسې او ستونزه ولرې تاسې یوازې پرېږدي.

ـ خوښیږي یې چې تل داسې کار وکړئ، چې د هغوی د خوښي سره سم هر څه ترسره کړې او په یو ډول د هغوی کنټرول لاندې اوسئ.

ـ هڅه کوي دا ثابته کړي، چې د هغوی څخه ښکته یاست ځینې وخت حتا ستاسې د پرمختګ پر وړاندې خڼډ ګرځي.

ـ د ټولو منځ کې داسې کار ترسره کوي چې ټوله پر تا وخاندې او ملنډې ووهي او هیڅوک تاته په جدي سترګه ونه ګوري.

دا ډول ملګري وپېژنئ او هیڅکله اجازه مه ورکوئ، چې ستاسې ژوند ته راشي، او ارامتیا مو لمنځه یوسي او ستاسې د پرمختګ خڼډ وګرځي. هیڅوک تر تاسې مهمه ندي، ځان سره مینه وکړئ او ارزښت ورکړئ.