اپریل 19, 2021

حمام کول/ لامبل جلد ته څه ګټې لري؟

حمام کول یا لامبل په ژوند کې د انساني اړتیا څخه ده، چې د جسمي پاکۍ او نظافت سبب ګرځي. او که له بل پلوه که اسلامي اړخ یې وڅېړو نو په اسلام کې د جسم په پاکۍ ډېر ټینګار شوی دی.
روان پوهان په دې باور دي چې په اونۍ کې حمام کول انسان په اوونۍ کې ډېرې ګټې لري او باید چې هره ورځ او یا هم په اوونۍ کې  یو ځل حتما وشي. دا کار زموږ په شخصیت کې هم رول لري، ځکه په طبیعي توګه هر انسان پاکي خوښوي.
حمام کول که د شپې لخوا وي نو ډېر غوره ده ځکه پوستکی غوړ وي او د ښه خوب لامل کېږی. یوه خبره باید هېره نشي او هغه دا چې که تاسې هره ورځ حمام کوئ، نو باید هره ورځ شامپو او صابون استعمال نه کړی.  هره ورځ په شامپو د ویښتانو مینځل مو ویښتانو ته تاوان رسوي. او صابون مو په همدې ډول پوستکی وچکوي، که چېرې پوستی وچ شي نو په مخ کې ګونځې هم ډېرې پیدا کېږی.
ډېری خلک په حمام کې کیسه وهل نه خوښوي، او په دې باور دي چې کیسه وهل د دوی پوستکي ته تاوان رسوي. به داسې حال کې چې خبره برعکس ده.
کله چې په حمام کې موږ د بدن په هر عضو کیسه وهو نو دا ډېرې ګټې لري لکه:
۱ـ هغه مړې حجرې چې زموږ پر پوستکي نښتي، کیسه یې له ځان سره وړي، چې ستاسو اصلي پوستکی راوځي.
۲ـ په حمام کې کیسه وهل د بدن واړه واړه سوري خلاصېوي. زموږ بدن ته په اسانی او ژر اکسیجن رسېږی.
۳ـ په سړو اوبو حمام کول او کیسه وهل د انسان بدن لپاره له ګټو ډک حمام کیدای شي.
۴ـ هغوی چې د بدن پر پوستکي له بخار او دانو څخه په ستونزه کې دي نو دوی هرو مرو په حمام کې کیسه نه وهي.