شعوري او لاشعوري ضمیر؛ خواص او توپیرونه یې

ژباړه او زیاتونه

لاشعور یانې په ذهن کې د احساساتو ذخیره، عقاید، خاطرې، خیال، وېره، زیانونه او د غوښتنو سرکوب کول دي.

ځینې جالب حقیقتونه د لاشعور په هکله شته لکه:

ـ د خبرو کولو پر وخت  د خلکو چلندونه  پر وړاندې دریځ ښکاره کوي.

ـ انسانان د پیغام ورکولو پر وخت ډېر دروغ وایي، خو تر هغه وخته چې مخامخ خبرې وکړي ځکه مخامخ دروغ نشي ویلی.

ـ هغه کسان چې راتلونکې په هکله فکر نه کوي خوشاله وي، نسبت هغه کسانو ته چې خپل راتلونکې ته موخه او پلان لري.

ـ ستاسو خوشبویي او جذابیت ډېروي.

څېړنو ښکاره کړې د انسان لاشعور د خلاقیت/ نوښت په رامنځته کولو کې ډېر رول لري.

د انسان مغز شعوري برخه ۱۲ سلنه ده او لاشعوري برخه یې ۸۸ سلنه ده.

د شعوري ضمیر خواص؛

خود اګاه / شعوري ضمیر په ویښه فعاله وي، ګټه په نظر کې نیسي، نامنطقي پیغامونه نه مني، ارادي عمل کوي، خبرې او ثواب په نظر کې نیسي، هر پیغام فقط یو ځل په نظر کې نیسي، په عالم کې نه وي یوازې د انسان په وجود کې وي، استراحت کوي او یوازې کله چې ویښ وي عمل کوي، معلومات تر یو وخته یوازې خپل ځان سره ساتي، ټول جسماني فعالیتونه په نظر کې لري.

د لاشعوري ضمیر خواص؛

د استدلال قوه او منطق نه لري، انسان لاشعور یو بل سره اړیکه لري، نړیوال شعور او د کایناتو شعور لري، لاشعور په ویښه او خوب کې فعاله وي، لاشعوري ضمیر ښه او بد جدي او ټوکي ټوله مني، ناارادي عمل کوي، د نړۍ ټوله ژوندۍ ژبي پېژني.

د شعور او لا شعور ترمنځ توپیر؛

لاشعور لکه انترنټ او شعور لکه کمپیوټر دی، لاشعور هېڅکله استراحت نه کوي، لاشعور لویې ستونزې په اسانه حل کوي، هر څومره پیغام چې لاشعور ته ورسېږي مني یې، لاشعور په ټوله نړۍ کې شتون لري، د مرګ څخه وروسته ۴۸ ساعته نور هم کار کولای شي، ځینې وخت په رمز کې خبرې کوي.

موږ کولای شو چې د دې کارونو په وسیله خپل لاشعوري ضمیر کنټرول کړو؛

هوښیاري په هر کار کې، خپل ذهني تصویر جوړونه، تل مثبتې او تاکیدي جملې تکرار او د خپل تمرکز قوې څخه ګټه اخیستل دي.

لاشعوري ضمیر زموږ د پنځه ګونو حواسو څخه پیام اخلي او عمل کوي نو له همدې کبله تل باید مثبت او ښه فکر ولرو.