د انګليسي ډرامه ليکونکي او شاعر، شکسپير لنډې ويناوې

ژباړه: محمد عزيز پردېس
– ملګری هغه ارزښت لرونکی نعمت دی چې خوښي دوه چنده کوي او بدبختي کموي.
– عجيبه ده چې د بشر غوږ د نصيحت پر وړاندې کوڼ شي، خو د چاپړوسۍ پر وړاندې اورېدونکی.
– د دې لپاره چې لوی او سم کار ترسره کړې، تېروتنه وکړه.
– چې څه ونلرې، نو د له لاسه ورکولو لپاره هم په لاس کې څه نلرې.
– بد ګمان او شک تل ګناه لړلي ذهن ته په کمين کې وي.
– نه ښه شته او نه بد؛ دا زموږ فکر دی چې له هغو څخه ښه او بد جوړوي.
– افکارو ته دې ژبه ورکړه.
– هر هغه لوښی چې تش وي، ډېر غږ لري.
– طلايي دوره دې پر وړاندې پرته ده، نه شاته.
– که اوښکې لرې، د تويلو لپاره يې چمتو شه.
– هر هغه څه چې تېر شول، مقدمه او سريزه وه.
– بد سړی له منځه ځي، خو شر يې وروسته هم نورو ته په ميراث پاتې کېږي.
– هغه څوک چې د ښو کارونو د ترسره کولو جرات لري، انسان دی.