چې ځان تائید کړئ، نو څه به وشي!

ژباړه: نجم الرحمن ناصري

مثبت تاییدونه، د تعجب وړ وینا وسیله
مثبت تایید هغه وسیله ده چې تاسو ته وایئ: “هر څه ښه دي.”
د دا ډول تاییدونو دایمي تکرار درسره مرسته کوي، د منفي پیغامونو غږ له ځانه لرې کړئ او اعتماد پر نفس مو ترمیم کړئ. د دې تاییدونو دنده فقط مثبت غږېدل؛ مثبت فکر کول او یا هم د مثبته فکرونو لیکل دي، چې موږ له وجودي، ذهني او روحي اړخه ډېر پیاوړی کوي. که څه هم په دې جملو یقین ولرو او که نه.
هغوی هغه ماشوم آرام او سالم ساتي چې زموږ دننه دی.
دا بیا بیا ووایئ چې د کلام خلاصه دا ده: “که وضعیت زموږ له غوښتنو سره توپیر لري او زموږ په زړه برابر نه دی، خو باور لرم زما خیر په دې شي کې دی چې مخته راځي، زه له دې ټولو څخه درس اخلم او تکامل ته رسېږم.”
کله چې ووایئ هر څه به جوړ کړم. د دې باور تکرار په ذهن کې، له ستونزو سره د مخامخ کېدو پر وخت، تاسو ته عجیبه سکون او آرامش درکولای شي. هر څه چې په ژوند کې مخته راشي، زه به د حل لاره ورته پیدا کړم او جوړ به یې کړم.
په دې باور سره کولای شئ هره ستونزه چې په ژوند کې ورسره مخامخ کېږئ، په ډېرې هوساینې او آسانۍ د حل لاره ورته پیدا کړئ.
تاییدونه داسې دي لکه په دې باور «لکه چې سرته رسېږي»عمل وکړئ.که د ډېرې مودې لپاره داسې عمل وکړئ چې هر څه کېدونکي دي، ستاسو ذهن دا امکان منځته راوړي چې هر څه ترسره کړای شئ او په پای کې همداسې هم کېږي.
همېشه ووایاست: زه پیاوړی او مینه‌ناک یم او په وجود کې مې داسې څه نشته چې وېره ترې ولرم. په دې ډول پر خپل نفس اعتماد لوړ کړئ.
کله چې څو څو ځله ځان تایید کړئ، لږ لږ مو دا غږ په وجود کې پیدا کېږي چې زه پیاوړی یم. هر څومره وخت چې تېرېږي، دا غږ اوچت کېږي او هغه وخت به ووینئ چې څومره مو ذهن آرامه شوی.
کله چې ځان څو څو ځله تایید کړئ، نه یوازې درکې توپیر رامنځته کېږي، بلکې په کړو وړو او احساس کې مو هم بدلون راځي او پر وړاندې مو د نړۍ عکس العمل هم مثبت کېږي.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.