۲۰۱۸؛ په نړیواله کچه دا موبایلونه پکې زیات خرڅ شوي

ژباړه: بشر دروېش
۲۰۱۸ کال پای ته رسیږي. په هره برخه کې به خلک لېواله وي، چې د کال له لوړو ژورو خبرشي.
یوه برخه به هم دا وي، چې په دغه کال د ګرځنده ټلیفونونو کومې نمونې په نړیواله کچه د زیات پام وړ وو؟
که تاسې هم د دې معلومات لېواله یاست، راځئ دا مطلب ولولئ، چې معلومات مو حاصل شي:
سامسونګ او ایفون
د ترسره شویو څېړنو له مخې سامسونګ او ایفون موبایلونه په ۲۰۱۸ کې په نړیواله کچه له ترټولو زیاتو پلورل شویو موبایلونو څخه دي.
خو دا چې په کوم هېواد کې د دغو ټلیفونونو کوم ماډل زیات پلورل شوی، په دې اړه به مشخص ارقام او معلومات درسره شریک شي:

برتانیه
په برتانیه کې په ۲۰۱۸ کې ایفون ۷ تر ټولو سمارټ فونونو زیات پلورل شوی. د نورو زیات پلورل شویو موبایلونو ارقام هم کتلای شئ:
iPhone 7 / 13.17%
iPhone 6S / 8.48%
iPhone SE / 6.95%
iPhone 6 / 6.65%
Samsung Galaxy S8 / 4.96%
iPhone 8 / 4.63%
iPhone 7 Plus / 4.45%
iPhone X / 3.86%
Samsung Galaxy S7 / 3.69%
iPhone 5S / 3.24%
Samsung Galaxy S7 Edge / 2.88%
iPhone 8 Plus / 2.81%
المان
په المان کې هم ایفون ۷ د ۲۰۱۸ ترټولو زیات خرڅ شوی موبایل دی. د نورو زیاتو پلورل شویو موبایلونو ارقام هم کتلای شئ:
iPhone 7 / 7.17%
Samsung Galaxy S7 / 6.27%
iPhone 6S / 5.15%
Samsung Galaxy A5 / 5.15%
Samsung Galaxy S8 / 4.96%
iPhone 6 / 4.74%
iPhone SE / 4.44%
Samsung Galaxy A3 / 3.84%
iPhone 8 / 3.27%
iPhone X / 2.68%
Samsung Galaxy S6 / 2.34%
Samsung Galaxy S7 / 2.19%
فرانسه
په فرانسه کې هم ایفون ۷ د ۲۰۱۸ ترټولو زیات خرڅ شوی موبایل دی. د نورو زیاتو پلورل شویو موبایلونو ارقام هم کتلای شئ:
iPhone 7 / 8.39%
iPhone 6S / 7.31%
iPhone 6 / 6.42%
iPhone SE / 4.58%
iPhone 8 / 3.72%
Samsung Galaxy S7 / 3.60%
Samsung Galaxy S8 / 3.41%
Samsung Galaxy A5 / 3.37%
iPhone X / 3.19%
Samsung Galaxy S7 Edge / 2.75%
iPhone 3G/S / 2.72%
iPhone 7 Plus / 2.71%
اسپانیا
په المان کې ایفون ۶ د ۲۰۱۸ ترټولو زیات خرڅ شوی موبایل دی. د نورو زیاتو پلورل شویو موبایلونو ارقام هم کتلای شئ:
iPhone 6 / 4.95%
iPhone 7 / 4.88%
iPhone 6S / 4.04%
Huawei P8 Lite / 3.87%
Samsung Galaxy J7 / 3.56%
Samsung Galaxy J5 / 3.40%
Samsung Galaxy A5 / 3.13%
iPhone SE / 2.65%
iPhone X / 2.30%
Samsung Galaxy S7 / 2.15%
iPhone 7 Plus / 2.13%
iPhone 8 / 1.93%
ایټالیا
په ایټالیا کې هم ایفون ۷ د ۲۰۱۸ ترټولو زیات خرڅ شوی موبایل دی. د نورو زیاتو پلورل شویو موبایلونو ارقام هم کتلای شئ:
iPhone 7 / 8.04%
iPhone 6 / 7.77%
iPhone 6S / 6.04%
Samsung Galaxy A5 / 3.38%
iPhone 8 / 3.35%
iPhone SE / 3.34%
iPhone X / 3.22%
Huawei P8 Lite / 3.18%
iPhone 5S / 2.71%
Samsung Galaxy J5 / 2.29%
Samsung Galaxy S8 / 2.13%
Samsung Galaxy S7 Edge / 2.08%
ایرلینډ
په ایرلینډ کې ایفون ۵ او ایفون ایس د ۲۰۱۸ ترټولو زیات خرڅ شوی موبایل دی. د نورو زیاتو پلورل شویو موبایلونو ارقام هم کتلای شئ:
iPhone 6S / 11.27%
iPhone 6 / 11.15%
iPhone 7 / 10.78%
iPhone SE / 7.91%
iPhone 5S / 5.28%
Samsung Galaxy S7 / 4.05%
iPhone 8 / 3.61%
Samsung Galaxy A5 / 3.18%
Samsung Galaxy S6 / 2.74%
iPhone 3G/S / 2.39%
Samsung Galaxy S8 / 2.30%
iPhone 7 Plus / 2.23%
سویډن
په المان کې هم ایفون ۷ د ۲۰۱۸ ترټولو زیات خرڅ شوی موبایل دی. د نورو زیاتو پلورل شویو موبایلونو ارقام هم کتلای شئ:
iPhone 7 / 11.82%
iPhone 6S / 9.32%
iPhone 6 / 6.7%
iPhone 7 Plus / 5.19%
iPhone SE / 4.50%
Samsung Galaxy S7 / 4.24%
iPhone X / 3.95%
iPhone 8 / 3.59%
Samsung Galaxy S8 / 3.56%
Samsung Galaxy S7 Edge / 2.99%
iPhone 5S / 2.85%
iPhone 6 Plus / 2.23%