د سلمان خان (بهارت فلم) د اختر د خوښیو پر مهال ریلیز کیږي

وړوکي اختر ته څو د ګوتو په شمار ورځې پاتي دي او دا ځل هم د نورو اخترونو په څېر سلمان خان خپل یوه نوی فلم د اختر د خوښیو پر موقع بازار ته وړاندې کوي.
داسې تمه ده چې د سلمان خان دغه فلم په سینما بازار ګرم وساتي او د تېرو فلمونو جبران به شي، خو دا چې دا هیله به څومره رښتیا شي دا به وخت ثابته کړي.
تر دې وړاندې د سلمان خان وروستي ننداره شوي فلمونه د تمو خلاف د سینما په بازار ناکام شوي.
د وروستي فلم بهارت د اعلاناتو له پاره سلمان خان او کټرینا کیف تقریبا په هر چینل کې سره یوځای راښکاره کیږي.

کټرینا او سلمان خان

د دوی د مرکو په جریان کې د سلمان خان د خبرو پر مهال کټرینا کیف ځان د سلمان په خبرو کې ورغوځوي او د نوموړي د جملي د پوره کولو کوشش کوي.
د بي بي سي اردو د رپوټ له مخې د سلمان خان په تعریف باندې ځمکه او اسمان اوس یو کوي خو په مقابل کې سلمان خان د هرخبرې مقابلې ورته وایې ( مننه پریانکا)
دا چې ولې سلمان خان د کټرینا پر ځای د پریانکا نوم اخلي رپوټ وایي چې په لومړیو کې په دغه فلم کې د کټرینا پر ځای په لومړیو کې پریانکا انتخاب شوې وه خو په اخر وخت کې پریانکا د فلم د پرېښودو پرېکړه وکړه ځکه چې د نوموړې د واده خبرې روانې وې.
د رپوټ له مخې چې شاید سلمان خان ته دغه خبره سخته تمامه شوي وي یا یې نوموړي نشي هيرولي چې دې د فلم څخه کوم کس انکار وکړي، نو په دې خاطر نوموړی څه نا څه یادونه هم د پریانکا کوي.