د نړۍ څو علماء د قضاوت په اړه داسې وايي

ژباړه: ذبیح الله رحیمزی
یواځنی قاضي چې قضاوت یې له تېروتنو پاک دی هغه ((الله)) دی.
(اندره مالرو)
په ښکاره توګه قضاوت اسانه ولې په اصل کې تر ټولو ستونزمن کار دی.
(ژر ژرهامیلتون)
که چېرې د بد قضاوت غوښتونکی نه یې بد قضاوت مه کوه.(ژول ورن)
تر ټولو ستونزمن قضاوت د ښځې او خاوند د اختلافاتو په منځ کې قضاوت کول دي.(اندره موروا)
هېڅ داسې قضاوت نه شته چې دواړه مدعیان ترې په یو ډول خوښ او راضي وي.(ژول سزار)
په قضاوت کې باید دا درې شیان دخیل نه شي: هوس،کینه،قدرت.
(اپلاتون)
که چېرې دې په خپلو کړنو او کارونو خپله قضاوت وکړ نورو ته اړتیا نه شته یوازې انصاف داره اوسه.(اسحق نیوتون)
هېڅ یوه ټولنه له عادلانه قضاوت پرته پاتې کېدونکې نه ده.(اینشتین)
خدای او د خدای کتاب په یاده لره او بیا قضاوت کوه.(توفیق الحکیم)
هغوی چې له قضاوت وېرېږي له عدالته وېرېدلي دي.(ټاګور)
هغه چې حق ورسره وي له هېڅ قضاوت نه وېرېږي.(علامه اقبال)
په قضاوت کې نه ډېره چټکتیا پکار ده او نه ډېر وروستوالی.(کنفوسیوس)
قضاوت، ښه لیدونکي، اورېدونکي، پیاوړې ژبه او قوي مغز غواړي.(روسو)
قضاوت هغه وخت رامنځته شوی کله چې ټولنه رامنځته شوې.
(ارسکین کالدول)
تر ټولو ستونزمن کار قضاوت دی بیا چې قانون هم نه وي.(پاستر ناک)