موږ سره وصل شئ

ژوند بڼه

نږور ته د خواښې لیک!

خپره شوې :

پر

ژباړه

ما نهه میاشتې د اولاد دروند بار تېر کړ تر څو چې نړۍ ته راغی.

ډېری شبې یې سرته ویښه ناسته وم تر څو چې اسوده خوب وکړي.

کله چې په ځمکه ولوېد او په ژړا شو، لومړۍ کس وم چې اوښکې مې یې پاکې کړې.

کله چې لومړی ځل ښوونځي ته لاړ، دا زه وم چې کورته پرته له هغه تلل راته سخت و او ټوله ورځ د ښوونځي د دروازې تر شا ورته په تمه کېناستم.

کله چې یې لومړی ځل په ښوونځي کې جنګ وکړ، تر ټولو لومړی زه وم چې تر شا یې ودرېدم.

کله چې به یې نوې جامې غوښتې، ما خپله ټوله هستي او نېستي ورته مصرفوله.

کله چې یې تر ټولو وروستی او نوی ماډل موبایل وغوښت، ما ورته وپېره.

نازولې نږورې!

کله چې یې ازموینه درلوده ما وهڅوه چې دوام ورکړه او خپله راتلونکې جوړه کړه.

کله چې بلوغ ته ورسېد او غوسې یې پيل شوې، دا زه وم چې ومې زغملې او څه شپې نه وې چې تر سهاره به مې ژړل.

ګرانې نږورې!

کله چې د لومړي ځل لپاره مین شو، دا زه وم چې مرسته مې وکړه د مینې او هوس توپير وپېژني.

زما خوږې!

کله چې لومړی موټر چلولو ته کېناست او وښتل یې نورو ته وښيي چې لوی شوی دی، دا زه وم چې په صبر او حوصلې سره مې لارې چارې ورته وښودلې، جې مسوولیت منوونکی شي.

کله چې د خوښې وړ نجلۍ باندې لاس کېښود دا زه ومی…

له ځانه راته ګرانې نږور جانې کله چې ته راغلې هغه ډېر وخت و جې زما زوی و، له هغه وخته چې نطفه یې وتړل شوه زما سره یې عاطفي اړیکه درلوده، دا مې یوازې زوی نه دی زما د وجود برخه ده.

ما سره په سنګر کې مه درېږه

ما خپل خواته ونیسه

زه کلونه کلونه هغه زوی لپاره کېناستم چې نن ته ورته ساه مې، ځیګر مې او خاوند خطاب کوې.

زه نابللې مېلمنه نه یم

زه یوه مور یم

د اوږدو کلونو د درد او رنځ سره، ما خپل زوی د سترګو په اوښکو رالوی کړ.

زما زوی زما د ٢٥ کلنې کېنول شوې اونې مېوه ده!

ته زما څخه د زوی سره د لیدو کتلو او خبرو کولو حق مه اخله، زه څنګه چې یم ومنه

د ټولو بدیو سره!

فقط دا مه هېروه، هغه کس چې نن یې ته خاوند بولې، یوه ورځ زما په غېږ کې روزل شوی او لوی شوی.

ګرانې نږورې!

یوه ورځ به ته هم د خواښې د قضاوت په څوکۍ کېنې… ډېره محتاطه اوسه.

ګرانه یې راته، ځکه زوی ته مې ګرانه یې…

 

نور ولولئ

Copyright © 2024 YARAAN Media