د شخصي تغییر لپاره شپږ ګامه

نسیمه محمدي ، کابل
1 Min Read
ژباړه
اول ګام؛ د فکر او باور بدلون:
کله چې خپل فکر او کړنلاره بدلوﺉ، په اصل کې مو باور تغییر  کوي.
دویم ګام؛ د تمو او توقعاتو بدلون:
کله چې مو باور بدلوﺉ، ستاسې تمې تغییر کوي.
درېیم ګام؛ د اندونو او لیدلوري بدلون:
کله چې مو تمې بدلوﺉ، د ځان په اړه لید، نړۍ او راتلوونکې مو تغییر کوي.
څلورم ګام؛ د کړنو بدلون:
کله چې مو لیدلوری بدلوﺉ، کړنه مو تغییر کوي.
پنځم ګام؛ د چلند بدلون:
کله چې مو کړنې بدلوﺉ، په ټوله کې ستاسې چلندیز نظام بدلون کوي.
شپږم ګام؛ د ژوند تغییر:
کله چې خپل چلندیز نظام بدلوﺉ، دا هغه وخت دی، چې ژوند مو بدل کړی دی. ژوند په خپل صدف کې ګوهر جوړول دي.
ما تغییر وکړ!
author avatar
نسیمه محمدي ، کابل