له خپلو اولادنو پر وړاندې مو دا ۱۱ مهم ټکي عملي کړئ

ژباړه: مریم محمدي
۱- کله چې اولادونه مو په احساساتي توګه د خپلو پریکړو په اړه درسره خبرې کوي، نو ښه ورته غوږ شئ.
۲- اولادونو ته مو ډاډ وکړئ چې په هر وخت کې له هغو سره یاست، که چیرې په کړنو کې اشتباه هم کوي، نو ستاسو مینه به ورسره کمه نشي.
۳- کله چې اولادونه مو غواړي کومه خبره درته وکړي، کوښښ وکړئ تر اخره یې واورئ.
۴- ماشومان بیا په تیره، نوي ځوانان غواړي چې خبرې وکړي او خبرو ته یې نور ارزښت ورکړي، تاسو هڅه وکړئ چې د هغو خبروته په مینه غوږ شئ.
۵- اولادونه مو ډېر په غیږ کې ونیسئ، په دې کار سره هغوی ته د مینې، ارامتیا او امنیت ډاډ ورکوئ.
۶- هڅه وکړئ چې له اولادونو سره مو د ښه ملګري په څیر چلند وکړئ.
۷- ماشومان له نورو سره پرتله کول، د کینې سبب کیږي، نو په هیڅ ډول دا کار ونه کړئ، چې هغوی له نورو سره پرتله کړئ، ځکه ښه پیله نه لري.
۸- که چیرې غوسه ناک یاست، نو کوښښ وکړئ د غوسې په وخت ورسره خبرې مه کوئ، کله چې غوسه مو سړه شوه بیا په ارامه په موضوع خبرې وکړئ.
۹- د ستونزو په وخت کې زر پرکړه مه کوئ، له اولادونو مو بیلا بیلې پوښتنې وکړئ، تر څو د ستونزې د حل لپاره کومه مناسبه حل لاره پيدا کړئ.
۱۰- هیڅکله خپل معنوي ارزښت او ارزونې مو په خپلو اولادونو په زور مه منئ، پریږدئ یوه ورځ په ستاسو وویاړي.
۱۱- په یاد ولرئ ستاسو ماشومان ستاسو کورنۍ راتلونکي ده، ښې کړنې ښه شخصیت روزي.