د نړۍ ۱۰ غوره نظامي طاقت لرونکي هېوادونه

ژباړه: محمد عزيز پردېس
د ونډرليست انټزنېټي وېبپاڼې د يو خپور شوي راپور په اساس شاوخوا د ۱۰۶ هېوادونو ځمکني، سمندري او هوايي ځواکونو او همدارنګه د هغوی د مالي سرچينو، لوجستيکي سرچينو او جغرافيوي موقعيتونو ته په کتو د دوی نظامي نيرو ارزول شوې ده چې د همدې راپور په اساس د نړۍ ۱۰ غوره نظامي طاقت لرونکي هېوادونه په لاندې ډول معرفي شوي دي. د يادونې وړ ده چې دا راپور د ۲۰۱۷ کال په اوږدو کې خپور شوی دی.
۱۰- مصر

نظامي بوديجه: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو : ۴۵۴،۲۵۰
احتياطي نيرو: ۳۱,۹۶۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۱۱۳۲
۹- جرمني

نظامي بوديجه: ۳۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو: ۱۸۰,۰۰۰
احتياطي نيرو: ۴۵,۳۰۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۶۹۸
۸- ترکيه

نظامي بوديجه: ۸,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو : ۳۸۲,۸۵۰
احتياطي نيرو: ۳۰,۲۴۰,۰۰۰
د الوتکو شمېره: ۱۰۱۸
۷- جاپان

نظامي بوديجه: ۴۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو : ۲۴۸,۵۷۵
احتياطي نيرو: ۶۵,۹۳۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۱۵۹۴
۶- انګلستان

نظامي بوديجه: ۴۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو : ۱۵۱,۱۷۵
احتياطي نيرو: ۳۳,۱۷۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۸۵۶
۵- فرانسه

نظامي بوديجه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو: ۲۰۴,۰۰۰
احتياطي نيرو: ۳۰,۴۸۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۱۳۰۵
۴- هند

نظامي بوديجه: ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو: ۱,۳۶۲,۵۰۰
احتياطي نيرو: ۵۱۳,۷۰۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۲۱۰۲
۳- چين

نظامي بوديجه: ۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي نيرو: ۲,۲۶۰,۰۰۰
احتياطي نيرو: ۸۰۵,۹۰۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۲۹۵۵
۲- روسيه

نظامي بوديجه: ۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي بوديجه: ۷۹۸,۵۲۷
احتياطي نيرو: ۷۷,۴۱۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۳۷۹۴
۱- امريکا

نظامي بوديجه: ۵۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ډالره
نظامي بوديجه: ۱,۳۷۳,۶۵۰
احتياطي نيرو: ۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰
د الوتکو شمېر: ۱۳,۷۶۲
وروستي مطالب