په یوه لنډ مثال کې د منفي فکر زيانونه

ژباړه: محمد عزيز پردېس
د مهربانۍ له مخې لاندې متن په پوره ځير سره مطاله او پرې فکر وکړئ، ښايي د ژوند بڼې ته مو په بشپړ ډول بدلون ورکړي.
يوازې لس ثانيې تصور وکړئ چې تروش لېمو خورئ، متوجه به شئ چې خوله مو اوبه کوي.
وګورئ چې يوازې لس ثانيې د تروش ليمو په اړه فکر کول، زموږ په بدن کې دومره غبرګون رامنځ ته کوي؛ نو هغه وخت چې موږ د لسو دقيقو لپاره په منفي پېښو او مسائلو تمرکز کوو او همدارنګه ساعتونه ساعتونه په يو څه غوسه او قهر کوو، نو زموږ پر بدن به څومره بد اغېز ولري؟
د تروش ليمو بېلګه مو ذهن کې وساتئ…
کله مو چې ذهن ته منفي افکارو لاره وکړه او که همدې افکارو ته د يو څو شېبو لپاره دوام ورکړئ، نو پرته له شکه چې د رواني حالت د ريښو رېبلو لپاره به مو تېشه را اخېستې وي.
دا به ډېره ښه وي چې تل له ځان څخه وپوښتو، ترټولو انرژي لرونکی فکر چې بايد ويې کړم؛ کوم او څه دی؟؟؟