باید نرم او انعطاف منونکي اوسو

ژباړه: محمد عزيز پردېس
په نړۍ کې هېڅ څه د اوبو په څېر انعطاف منونکي نه دي؛ حال دا چې د يو سخت او کلک څيز د نرمښت لپاره بيا له اوبو څخه غوره بل څه نشته او هېڅ څه نشي کولی چې د اوبو مقابله وکړي.
نرمي په سختي برلاسي کېږي او لطافت پر تاوتريخوالي.
ټول په دې پوهېږي، خو ډېر لږ بيا پرې عمل کوي.
انسان نرم او لطيف پيدا کېږي او د مرګ پر مهال کلک او سخت کېږي.
بوټي او نباتات هم چې کله له خاورو څخه سر راپورته کړي، نرم او انعطاف منونکي وي او د مرګ پر مهال وچ او ماتېدونکي کېږي.
په همدې اساس ويلی شو چې؛
هر هغه څه چې سخت او وچ وي،
مرګ يې نږدې دی.
او هر هغه څوک چې نرم او انعطاف منونکي وي،
نو ژوند له ژوند څخه خوند اخلي.
ارامه ژوند وکړئ!
هېڅکله د طبيعت او ژوندي موجوداتو سره سخت چلند مه کوئ.
نرمښت او انعطاف تجربه کړئ.