ځوانان او زده کړې ساینس او ټیکنالوژي

مسلمانان ساینس پوهان او لومړني اختراعات

ژباړه – انس عمار

۱ – په نړۍ کې د عکس اخستلو لومړنۍ کیمره ابن الهیشم جوړه کړې وه.

۲ – په نړۍ کې لومړنی کلیز (جنتري) عمر خیام جوړ کړی و.

۳ – تر طبي عملیاتو مخکې د بې هوشۍ او بې سده کولو لاره غوره کول کول زکریا الرازي نړیوالو ته ښود لي دي.

۴ – د الجبر پوهه موسی الخوارزمي نړیوالو ته ورپیژندلې.

۵ – په ۱۷۵۹ کال کې د لومړي ځل لپاره محمد شامپو جوړه کړه.

۶ – پر ځمکه د راتلونکو زلرلو سیانسي لاملونه لومړي ځل لپاره ابن سینا بیان کړي وو.

۷ – د ټوکر او څرمنې رنګولو او د ښیښې جوړولو لپاره میګنیز ډای اکسایډ د لومړي ځل لپاره ابن سینا کارولي وو.

۸ – د نکل جوړولو طریقه هم ابن سینا نړیوالو ته ورپیژندلې وه.

۹ – د لومړي ځل لپاره مصنعوعي غاښونه جوړول او کارول د ابوالقاسم الزهروي کارنامه ده.

۱۰ – ددرملو جوړولو د علم مخترع ابن سینا بلخی دی.

۱۱ – د ثقل د کشش د سمې اندازې مخترع عمر خیام دی.

۱۲ – د سترګو، پوزې او غوږونو لومړي طبي عملیات ابوالقاسم الزهروي کړې دي.

۱۳ – د عمایت پر مهال کاریدونکي دري مهیم وسایل هم ابو القاسم الزهروي نړیوالو ته ورپیژندلي.

۱۴ – د شمیرو د پوهې یا علم اعداد مخترع یعقوب الکندی دی.

۱۵ – ناروغانو ته ددرملو د درست مقدار د ورکولو ټاکونکی یعقوب الکندی دی.

۱۶ – پر سترګو د نور د ناوړه اغیزو پر اړه زکریا الرازی نړیوال خبر کړي.

۱۷ – د لومړني ځل لپاره البیرونی ومونده چې د رڼا یون د غږ د یون په پرتله چټک دی.

۱۸ – د ځمکې، سپوږمۍ او ستورو د حرکت او ځانګړنو پر اړه د لومړني ځل لپاره البیروني نړیوالو ته معلومات ورکړل.

۱۹ – د شمالي او سویلي قطب د لورو ټاکلو ۷ لارې ابن سینا معلومې کړې دي.

۲۰ – هایډرو کلوریک اسید او نایټریک اسید د جوړولو لاره چاره د لومړي ځل لپاره ابن سینا پیدا کړې ده.

۲۱ – د کیمیاوي توکیو د اختراع له کبله د کیمیا د بابا نړیوال لقب ابن سینا ګټلی دی.

۲۲ – د نور د انعکاس او په لیدلو کې د سترګو د شبکې مرکزي رول د لومړي ځل لپاره ابن الهیشم روښانه کړی.

۲۳ – د سیارو د حرکت کره ټاکل د نصیر الدین طوسي کارنامه ده.

د لیکوال/ لیکوالې په اړه

انس عمار - کابل کې د یاران د ټیم غړی

انس عمار په کابل کې د یاران د کاري ډلې غړی دی چې د یاران لپاره په بیلابیلو برخو کې مطالب چمتو کوي.