آیا خبر یاست چې د IPL په تاریخ کې زیاتې سلیزې کومو لوبغاړو جوړي کړې؟

د هند آی پي ایل سیالیو اوس څوارلسم پړاو روان دی، چې مخکې دیارلس پړاونه ترسره شوي او ګڼو لوبغاړو پکې هر کال په زړه پورې لوبې ترسره کړې دي.

موږ دې لیکنه کې لس هغه لوبغاړي درپېژنو، چې د آی پې ایل سیالیو په تاریخ کې یې زیاتې سلیزې جوړې کړې دي.

۱- کریس ګېل؛ ۱۳۲ لوبې، ۴۸۱۲ منډې، ۳۱ پنځوسیزې او ۶ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۲- ویراټ کوهلي؛ ۱۸۵ لوبې، ۵۹۱۱ منډې، ۳۹ پنځوسیزې او ۵ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۳- ډیویډ وارنر؛ ۱۴۳ لوبې، ۵۲۵۷ منډې، ۴۸ پنځوسیزې او ۴ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۴- شین واټسن؛ ۱۴۱ لوبې، ۳۸۷۴ منډې، ۲۱ پنځوسیزې او ۴ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۵- ډیویلرز؛ ۱۵۷ لوبې، ۴۸۹۷ منډې، ۳۸ پنځوسیزې او ۳ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۶- سنجې سیمسون؛ ۱۰۴ لوبې، ۲۷۰۳ منډې، ۱۳ پنځوسیزې او ۳ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۷- شکر داوان؛ ۱۷۶ لوبې؛ ۵۲۸۲ منډې، ۴۲ پنځوسیزې او ۲ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۸- اجینکا رهاني؛ ۱۴۰ لوبې، ۳۹۳۳ منډې، ۲۸ پنځوسیزې او ۲ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۹- مایکلم؛ ۱۰۹ لوبې، ۲۸۸۰ منډې، ۱۳ پنځوسیزې او ۲ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.

۱۰- کېل راهول؛ ۷۳ لوبې، ۲۷۳۸ منډې، ۲۲ پنځوسیزې او ۲ یې بیا سلیزې جوړې کړې دي.