دا عادتونه مو د یوازې توب په سزا محکوموي

ژباړه او زیاتونه: صادق طارق
یوازې توب یا تنهایي د اوسنۍ نړۍ یوه عامه ستونزه ده؛ د فکرونو او نظریاتو زیادښت، د ټېکنالوژۍ او فرد پالنې وده او ورته نور ټول د دغې ستونزې د عامیدو سببونه دي.
یو خو د یوازې توب عامه ستونزه ده، چې ډېرخلک پرې اخته دي او په عامه اصطلاح د ځانځانۍ پياوړتیا څرګندوي.
بل ځینې خلک په خاص ډول د دغې ستونزې قربانیان دي.
دا به د نصیب و تقدیر خبره هم وي، مګر انسان خپله هم پکې ملامت دی.
دلته ځینې هغه مهم عادتونه در پېژنو، چې لرل یې انسان د یوازې توب په سزا محکوموي:
له خپل ذوق سره افراطي مینه
ځینې کسان به لوبې، ځینې سېنما او هنرونه او ځینې نور شیان زیات خوښوي.
دا طبیعي خبره ده، هرڅوک به د یوه شي خوښونکي وي، خو که د ذوق په پاللو کې افراط وشي، انسان ته سرخوږی جوړوي.
افراط په ټوله کې ښه نه دی، که تاسې د کومې لوبې، فلم یا داسې نورو مقیدو شیانو زیات خوښونکي یئ، پوه شئ، چې په یوازې توب محکومیږئ.
ځکه هلته به د خوښې لوبه یا فلم مو وي، هلته به دوستانو او خپلوانو نه ځان بېلوئ اوپه دې ډول به محکومیږئ.
د نورو د بدلولو هڅه
ځینې خلک په حقه یا ناحقه غواړي نور خلک بدل کړي. دا به پخپل ذات کې ښه یا بد کار وي، خو ډېر امکان لري چې دا عادت لرونکي کسان هم د یوازې توب په سزا محکوم شي.
تاسې که دا عادت لرئ، دا مه هېروئ چې تاسې کوم نقاش او مقابل لوری مو کومه سپینه تخته نه ده، چې هرڅه غواړئ پرې رسم به کړئ.
هغه هم انسان/ انسانه به وي، داسې تمه مه لرئ چې هرڅه به درسره ومني.
که زیات ټینګار کوئ، دا ومنئ چې درنه به فاصله نیسي او د یوازېتوب په سزا به په تدریجي ډول محکومیږئ.
دا سزا به هغه وخت درته درنه تمامه شي، چې پر زیاتو خلکو د بدلولو وهڅې وکړئ.
ډېرې کړتې ( خبرې)
په پښتو کې ډېر او بې ضرورته غږیدونکي ته خلک کړتن وایي. که تاسې هم له هغو خلکو یئ، چې ډېر زیات غږیږئ، بل نه اورئ او د خلکو د سرخوږي سبب کیږئ، نو پوه شئ چې یوازې به پاتې شئ او ټول به درنه لیرې تښتي.
دروغ ویل
دروغجن خلک د هیچا نه خوښیږي، ستاسې به هم نه خوښیږي.
چې داسې ده نو دروغ مه وایئ، خلک یې حوصله نه لري، درنه لیرې والی غوره کوي او په دې ډول تاسې د یوازې توب په کړاو اخته کیږئ.
بې کنټروله خراباتیان
یو شمېر خلک دا عادت لري، چې څو ورځې در باندې ښې خرچې کوي او بیا درته لاس نیسي، چې پور یې په کار دی.
داسې خلک هم د چا نه خوښیږي، که تاسې دا عادت لرئ، نو زر یې بدل کړئ، کنه ستاسې برخلیک به هم یوازې توب او درڅخه د خلکو تېښته وي.
شومان
شومان پښتو کې هغوی ته وایي، چې ډېر بخیل یا سخت دي. د خلکو داسې خلک نه خوښیږي، چې جیب ته یې لړمان اچولي وي او همېش یې د نورو جیب ته سترګې نیولې وي.
که غواړئ د خلکو بد رانه شئ او درنه فاصله ونه نیسي نو دا عادت درڅخه لیرې ساتئ.
شکایت کوونکي
شکایت حد او منطق لري، ځینې چې درسره مخ شي په شکایتونو به سر شي او ماغزه به مو در وخوري.
تاسې به هم داسې خلکو نه بد وړئ او که تاسې داسې عادت لرئ، تاسې نه به خلک بد وړي.
نو کوشش وکړئ، چې په دې بد عادت اخته نه شئ.
د ټلیفون زیات استعمال
ځینې خلک عادت دي، چې همېش یې ټلیفون په لاس کې وي او ځان ورسره مصروفه ښيي.
که تاسې داعادت لرئ، پرې یې ږدئ، کنه د خلکو بد به راشئ او په اسانه به درسره ناستې ته زړه ښه نه کړي.
داعادت نورو ته د توهین او کم ارزښته کتلو په مانا دی.

وروستي مطالب