دا خبرې د خواښې او اینګور اړیکې خرابوي

ژباړه او زیاتونه: بشر دروېش
د خواښې او اینګور اړیکې په عام ډول نه یوازې په افغانستان؛ بلکې نورو هېوادونو کې هم چندانې ښې نه دي.
خو دا اړیکې په کومو خبرو خرابیږي؟
په دې مطلب کې ورته نظر اچوو او اینګورانو ته وایو، چې ډډه ترې وکړي:
هوښیاره اینګور، خواښې ته هیڅکله دا پارونکې جملې نه کاروي:
– هیڅکله مه ورته وایئ، چې هرکله مرسته درڅخه غوښتی شي. دا خبره ورته د ضعف او توهین احساس ورکوي.
– هیڅکله مه ورته وایئ چې نظر یې مهم نه دی او تاسې یې نظر نه دی غوښتی، یا یې نه غواړئ.
– دا هم مه وایئ، چې د هغې په کوم حیرانونکي کار مو باور نه راته، یانې تاسې یې د کوم ساده کار تصور نه و کړی.
– سیاست، مذهب او نور حساس شیان هم ځینې وخت د خواښې او اینګور نازکه رابطه زیانمنوي. هوښیارې اینګورانې که په دغو شیانو کې د خواښې هم نظره نه وي او خواښې د مخالف نظر زغم ونه لري، اینګورانې هیڅکله پر سیاست او مذهب بحث نه ورسره کوي.
– دا خبره هم هیڅکله باید خواښې ته ونه شي، چې هغه یا دغه کار یا بل شی یې ولې زوی ته نه دی ښودلی. داسې خبره په هرځای، خاصتا افغاني ټولنه کې خواښو ته هیڅ د زغم وړ نه ده.
– خواښې ته هیڅکله باید داسې احساس د اینګور لخوا ورنه کړل شي، چې د خسر له کوره د پلار په کور کې راحته ده.
– خواښې نه هیڅکله باید د دې تمه ونه شي، چې لباسونه، سره یا نور شیان یې اینګور ته ورکړي. که څه هم هغه به دې ته لېواله وي، خو که داسې توقع ترې وشي، بده یې ګڼي او خوابدې کیږي.
– که خواښې ستاسې کور، یا خونې ته راځي د خوشالۍ احساس ورکړئ. هیڅکله داسې مه ښیئ چې په لیدو یاخبرو یې نارامه شوي یاست.
– هیڅکله ورته مه وایئ، چې کومه خبره یا کار دې ستا پرځای خپلې لور یا کوم بل چا ته ووایي. تاسې هیڅ وخت خواښې ته دا احساس مه ورکوئ، چې لور یې نه یاست.
– د کومې موضوع په اړه که هغه دستور درکوي، هیڅکله مه ورته وایئ چې په دې موضوع له خپل زوی سره وغږیږه. هغه باید دا احساس نه کړي، چې تاسې یې مستقیم اطاعت نه کوئ یا ورته یوازې د ژوند د ملګري د مور په سترګه ګورئ.