د ژوند څو خوندورې شیبې، تاسې هم خپلې خوږې شیبې لیکلی شئ

ژباړه او زياتونه: محمد عزيز پردېس
د ازموينې وروستۍ شېبه
د پخوانيو ملګرو د ليدلو شېبه
د خوښۍ زيري د اورېدلو شېبه
د رښتينې مينې سره د ليدنې لومړنۍ شېبه
د خپل نوي پيدا شوي ماشوم د ګوتو لمسولو شېبه
هغه شخص سره چې ډېره مينه لرئ، د ليدنې شېبه
له ډېر انتظار څخه وروسته د ښې پايلې ترلاسه کولو شېبه
د هغې سيمې څخه ليدنه چې په ټول ژوند يې د ليدلو ارمان ولرئ
هغه چا پسې چې ډېر خپه ياست، د هغه / هغې د زنګ راتلو شېبه
هغه شېبه چې يوازې يې او د هغه چا پيغام ترلاسه کړې چې ورسره مينه لرې
هغه شېبه چې باران وي او د سرک پر غاړه پلي روان يې او ښې خاطرې دې رايادوې
هغه شېبه چې کله له خوب څخه پاڅې او متوجه شې لا هم اضافي وخت د خوب لپاره لرئ
او دا زما لپاره تر ټولو خوندوره شېبه ده چې ستاسو پر شونډو مې موسکا راوسته