د خبرو طاقت او د هغو مثبت و منفی رول!

ژباړه: پلوشه فضلي
یوه امریکايي لیکواله او شاعره ایملی ډاکن سن وايي چي په نړۍ کښي داسي هیڅ شی نسته چي تر خبرو دي طاقتوره وي. دا وايي چي کله هم یو لغت ولیکم او بیا ورته ګورم، هغه لغت دومره ښکلی ښکاره کېږي لکه برېښي چي. د خبرو طاقت او اغېز یې یو حقیقت دی. د خبرو طاقت چي د هرچا تر غوږو ورسېږي خامخا پر هغه باندي اغېز ښندي. تاسي به ډېر اورېدلي وي چي: ښه سوچ ښه پایله لري، په اورېدلو کښي دا یوه عادي خبره ده، خو دا یو جادو او منتر غوندي دی.
دا خبره تجربو هم ثابته کړې ده چي مثبتي خبري مثبت او منفي هغوی منفي رول لري. په دې اړه یوه تجربه داسي وايي: احمد له ایشول سوو وریجو څخه درې مرتباني ډکوي؛ پر يوې باندي د” میني یا Love “، پر بلي” کرکه Hate “ او پر وروستۍ یوې باندي د” صرفنظر یاIgnore کلمې لیکي. د یوې مودې له پاره هري مرتباني ته پر هغه د نوشته سوي کلمې مطابق خبري کوي؛ مثلاً د میني واله ته د میني او محبت، د کرکي مرتباني ته د نفرت او بدوالي خبري کوي او د صرفنظر هغه لکه نوم چې صرفنظر دی، همداسي صرفنظر پرېږدي.
وروسته نوموړی ګوري چي کومي مرتباني ته یې د میني خبري کړي وې؛ هغه وریجي تازه او صافي پرتې دي، او کومي ته چې د کرکي او نفرت خبري کړي وې؛ هغه وریجي خرابي سوي او پوپناک یې کړي ول- او د صرفنظر هغوی یې نیمی سمي او نیمی یې پوپناک کړي ول.
یاده تجربه پر یوټیوب د لیدلو له پاره له دې تړوني وګورئ:

اوبه د انسان د ژوند اساس جوړوي. خو دا به جالبه وي چي ووايو: اوبه هم ژوند لري، او ستاسو د خبرو، سوچ، فکر او چاپېریال څخه اغېزمني کېږي. دوی هم خپل یاداښت او حافظه لري، او ستاسو سره خبري هم کوي. لنډه دا چي اوبه هم یاداښت (حافظه) لري او د انسان له بدنه د راوتونکو وړانګو څخه متاثري کېږي. دا خبره د جاپان هیواد یوه لیکوال په کال ۱۹۹۹ م کي په خپل” The Message from Water “ نومي کتاب کښي کړې ده. د اوبو دا تاثیرات یې د خپل څېړني مرکز (HADO Effects) په نوم ونومولې.
وروسته بیا په جاپان کښي ددې خبري د رشتیا کولو له پاره ځیني څېړني وسوې. نو ددې له پاره یې دوه ځایه اوبه کښېښولې پر یوه باندې ولیکل: کورنۍ Family، مینه Love او مننه Thank you. او پر بل باندې ولیکل: ستا له لاسه زه مریض سومYou made me sick . او بیا ئې اوبه یخي کړې، د خاصو دُربینونو په واسطه یې د یادو اوبو کرسټالونه وکتل، نو هغه اوبه چي د میني، کورنۍ او منني کلمات ورباندي لیکل سوي ول، د هغه یخي کرسټالونه ډېر ښایسته راغلي ول، او پر کومو چي د: ستا له لاسه زه مریض سوم، د هغو کرسټالونه ډېر بدشکله راغلي ول.
په دې سره دوی دا په ثبوت ورسول چي پر اوبو باندي موږ ښې او بدي خبري اغېزه کوي.
وروستي مطالب