د ښځو دا کارونه، نارینه دوی نه زړه توري کوي!

نارینه معمولاً له ښځو سره ډېره علاقه لري، خو د ښځو ځينې عادتونه له دوی څخه د نارینه وو د زړه توري کیدو سبب ګرځي.
په دې مطلب کې به دغه عادتونه در وپېژنو:
تروش مزاجي
انسانان ټول په تروش مزاجۍ کې بد ښکاري، خو ښځې په ځانګړي ډول نارینه عادتاً هغه مېرمنې خوښوي، چې تل خوشاله او خوله یې له خندا ډکه وي.
خپله ښځينه هم که د ځان په اړه قضاوت کول غواړي، د امتحان لپاره دې یوعکس له تروش مزاج او بل له خندانې خوله سره واخلي، بیا پوهیږي چې بل چا ته په کوم حالت کې په زړه پورې وي.
پر واده له حده زیات ټينګار
هغه ښځینه چې د اړیکې له پيله پر نارینه د واده ټینګار کوي، نارینه وو ته هیڅ جذابیت نه لري. نارینه معمولاً وخت غواړي څو مقابل لوری ښه وپېژني او په سړه سینه ورسره د ګډ ژوند پریکړه وکړي.
هغه نجونې، چې د اړیکې له پيله پر واده فکر او ټینګار کوي، له پيله اړیکې زیانمنوي او خپل جذابیت د نارینه پر وړاندې بایلي.
د مسایلو پېچلي کول
د نارینه او ښځینه وو ذهنونه ډېر سره فرق لري. نارینه معمولاً د مسایلو پر عمومي اړخ تمرکز کوي، یانې په جزیاتو پسې نه ګرځي. خو ښځينه په خبره کې خبرې لټوي، بحث غځوي او دا عادت یې سبب کیږي، چې مسایل پېچلي او نارینه ترې زړه توري شي.
پر نارینه وو نه مېنتوب
د مېنتوب په اړه هم د نارینه او ښځینه وو نظرونه فرق سره کوي. نارینه مینه او مېنتوب دا ګڼي، چې ښځو ته احترام وکړي او لېوالتیا ورسره ولري. خو ښځینه په دې مسئله سم نه پوهیږي، دوی بالمقابل نارینه نه درک کوي، هماغه ډول درناوی او د علاقه مندۍ اظهار ورته نه لري.
د ښځینه وو دا عادت هم سبب کیږي، چې نارینه ترې زړه توري او اړیکې یې زیانمنې شي.
ډېرې تمې لرل
له ښځو څخه د نارینه وو د نارضایتۍ یو بل لوی دلیل دا دی، چې ښځې معمولاً له دوی څخه ډېرې زیاتې تمې لري.
ښځې په هره مسئله کې فکر کوي، چې نارینه یې باید ملا وتړي. البته حق به یې وي، خو نارینه په عاطفي برخه کې تر ښځو ډېر زیات توقعات لري.
هغه څه چې معمولاً یې ښځې نه پوره کوي او د نارینه وو د خوابدۍ سبب ګرځي.
خپل سینګاراو ښایست ته نه پاملرنه
نارینه تقریباً ټول له ښځو دا غواړي، چې خپل ظاهري ښایست او سینګار ته خاصه پاملرنه ولري. دوی د ښځو تر هوښیارتیا او شخصیت دې برخې ته ډېر لېواله دي، خو یوه برخه ښځې خپل سینګار، لباس او د ښایست نورو ضرورتونو ته سمه پاملرنه نه کوي.
معمولاً دا ستونزه په واده کړو ښځو کې شته، چې فکر کوي له دې وروسته به ورته سینګار مناسب او ځان جوړونه بې ګټې وي، خو داسې نه ده. نارینه هره ورځ د خپلو مېرمنو د ښایسته لیدو تمه لري.
په خیالي دنیا کې ژوند
ډېرې نجونې په خیالي دنیا کې ژوند کوي. دوی په تمه دي، چې یو شهزاده به پرسپین آس په دوی جرګه کیږي او په ماڼۍ کې به ژوند ورته جوړوي. دا ډول خیالي مسئلې په داستانونو کې خوند کوي، نه په واقعي ژوند کې.
ښځینه ووته ښایي، چې منطقي فکر وکړي، نه چې په خیالي مسئلو هم خپل ذهن خراب کړي او هم د ګډ ژوند د جوړیدو او مخته تلو پر وړاندې چانسونه.
سر زوري
ډېری نارینه معمولاً د ښځو له سرزورۍ شکایت لري. دوی وایي ښځې خپله کوي د بل نه اوري. ښځو ته ښایي چې د نورو مواردو ترڅنګ په دې برخه کې هم د نارینه وو شکایت درک او حل یې کړي.