مارچ 3, 2021

په برياليتوب او پرمختګ کې د کليمو رول او اغېز

ژباړه: محمد عزيز پردېس
انسان په يوې کليمې سره پرځېدی او په يوې کليمې سره د بريا لوړو څوکو ته رسېدی شي.
هغه کليمه کېدای شي؛
تاسو وهڅوي، مثلاً: ( مينه درسره لرم ).
تاسو وپرځوي او مات مو کړي، مثلاً: ( له تا څخه کرکه لرم ).
تاسو غوسه کړي، مثلاً: ( ستړی يم ).
تاسو ښېرازه کړي او مو پنځوي، مثلاً: ( خوښ يم ).
تاسو ته ښکلا دروبخښي، مثلاً: ( مننه کوم درڅخه ).
تاسو کمزوری کړي، مثلاً: ( نشم کولی ).
تاسو ته پرمختګ درکړي، مثلاً: ( باور لرم ).
تاسو غلي کړي او سکوت درکړي، مثلاً: ( چانس نلرم ).
کليمه کولی شي، تاسو ته پيل درکړي، مثلاً:
له همدا اوس نه يې پيلوم.
له همدغه ټکي تغيير کوم او د بدلون په لور ګام اخلم.
له همدا اوس څخه يو طرحه ليکم.
زه کولی شم…
زه يې غواړم…
کېږي او ممکنه ده !