ډبي بند جوسونه مو وزن زیاتوي

ژباړه: پلوشه فضلي
د وخت په تېرېدو سره په مارکېټ کي د مېوي نوي جوسونه لیدل کېږي، خلک هم دا ډول جوسان اخیستل خوښوي. په دې ورځو کي خلکو د تازه جوسانو کارونه کمه او پر ځای یې له بازاره د تیارو جوسانو پېر زیات کړی دي. خو کېدلای سي چي د تیارو سوو ډبو جوسانو تر ګټي زیانونه ډېر دي.
د یوې څېړني په ترڅ کي دا په ډاګه سوي دي چي اوسني ځوانان تر شیدو او تازه مېوو زیات د بازار تیار جوسان خوښوي. په شیدو او تازه مېوو کي، د ډبو تر جوس ډېر غذایت موجود دی.
کلسیم، ویټامین ډي او پوتاشیم په تازه مېوو کي موجود دی، خو نور تیار جوسان له دې ځانګړنو خلاص دي. دا ځکه چي د تیارو جوړو سوو جوسانو د جوړېدو پر مهال د دوی ټول فایبر یې په جوسر (بلېنډر) کي پاته کېږي او یوازي ورڅخه خوږې اوبه راوزي.
له فایبر پرته جوس یوازي خوږې اوبه وي، په مېوه کي په طبیعي ډول شوګر موجود دي نو ځکه دا ډول جوسان مو د وزن کمېدو پر ځای وزن زیاتوي او لوږه مو زیاتوي. ځکه چي په فایبر کي دا قدرت شته چي د انسان لوږه ختمه کړي چي دا ځانګړنه د بازار په تیارو سوو جوسانو کي نسته.