د انسان تر ټولو حیرانونکی چلند څه دی؟

د انسان تر ټولو حیرانوونکی چلند څه دی؟
ژباړه: عطا محمد میاخېل
له افلاطون څخه پوښتنه وشوه:
د انسان تر ټولو حیرانوونکی چلند څه دی؟
ځواب یې ورکړ:
ـــ له ماشومتوب څخه ستړی کېږي.
ـــ د لویوالي لپاره بیړه کوي.
ـــ وروسته د ماشومتوب دورې پسې خپه کېږي.
ـــ په پیل کې د مال او شتمنۍ د تر لاسه کولو لپاره، له خپلې روغتیا څخه تېرېږي.
ـــ وروسته د خپلې له لاسه تللې روغتیا له پاره پیسې لګوي.
ـــ داسې ژوند کوي، ته به وایې، چې هېڅکله نه مري.
ـــ وروسته داسې مري، ته به وایې، چې هېڅکله یې ژوند نه دی کړی.
ـــ هغه وخت د ژوند کولو لپاره چمتو کېږي، چې د ژوند کولو له پاره وخت نه شي پیدا کولای.
ـــ د راتلونکې په اړه دومره فکر کوي، چې د خپلې نن ورځې له لاسه تللو ته یې پام نه کېږي.
ـــ په داسې حال کې چې تېر او راتلونکی ژوند نه دی، بلکې زموږ تجربه له اوسني وخت څخه ده.