په دې ډول تمرکز وکړئ

نابغه کسان، خپل ټول سل سلنه ذهن پر یوې موضوع باندې متمرکزوي او له هغو کړنو چې د دوی ذهن مغشوشوي، ځان ژغوري.
په نړۍ کې چې تراوسه هم کوم کشفیات شوي، دا ټول د سل سلنې ذهن د تمرکز زېږنده ده.
د متمرکز ذهن قدرت ته (CMP) وایي.
کله مو چې ذهن متمرکز شي، په اسانۍ سره کولی شئ د ځان لپاه مهالوېش جوړ کړئ او کومې موخې مو چې د ځان لپاره ټاکلې دي، ځان ور ورسوئ.
له بده مرغه نن سبا ډېر خلک، له ذهني ګډوډۍ سره مخ دي، پر له پسې ايمېلونه، د موبایل زنګونه، په ورځني ژوند کې ستونزې او دې ته ورته نور کارونه د دې لامل شوي چې هېڅوک هم نه شي کولی پر یوې موضوع باندې خپل ذهن متمرکز کړي.
د دې لپاره چې وتوانېږئ ذهن مو پر یوې موضوع باندې متمرکز کړئ، څو کارونه باید تر سره کړئ؛
لومړی دا چې وخت ته پاملرنه وکړئ، څو وکړای شئ له هر ډول فکري بوختیا څخه پرته کار تر سره کړئ.
هڅه وکړئ چې هره ورځ له ۶۰ تر ۹۰ دقیقو پورې د ځان لپاره داسې یو محیط برابر کړئ چې په هغې کې در سره هېڅ ډول برقي وسایل او یا داسې څه نه وي چې ستاسو ذهن ګډوډ کړي.
تاسو کولی شی یوازې په همدې موده کې د خپل کار په اړه چې ډېر درته مهم دی، فکر وکړئ.