اپریل 23, 2021

دا شپږ تخنیکونه مو تمرکز پیاوړی کوي

۱— یو کتاب وټاکئ، د هغه د هر پراګراف ټولې کلمې وشمېرئ. او یو ځل بیا دا کار تکرار کړئ، ترڅو پوه شئ چې سم مو شمېرلي دي. په لومړي سر کې د یوه پاراګراف کلمې وشمېرئ او کله چې دا کار آسانه شو، نو د ټولې پاڼې کلمې وشمېرئ. دا کار د ذهن او د سترګو د حرکتونو په وسیله ترسره کړئ.
۲— له یوه څخه تر ۱۰۰ پورې برعکسه په ذهن کې وشمېرئ.
۳— یوه کلمه یا یوه ساده طرحه وټاکئ او د پنځو دقیقو لپاره یې په خپل ذهن کې تکرار کړئ، چې ښه او آسانه تمرکز وکړای شئ. خو هڅه وکړئ چې دا کار د لسو دقیقو لپاره ترسره کړئ پرته له دې چې خپل د حواسو تمرکز له لاسه ورکړئ.
۴— یوه مېوه، مثلا مڼه واخلئ او ټولو اړخونو ته یې وګورئ. خپل ټول حواس هماغه خواته ونیسئ پرته له هغې د بل څه په هکله فکر مه کوئ. کله چې مڼې ته ګورئ، د مڼې د څرنګوالي او یا هم د ارزښت په هکله فکر مه کوئ، یوازې او یوازې د مڼې په اړه فکر وکړئ. هغه ته وګورئ او لمس یې کړئ.
۵— کله چې مو په نورو تمرینونو کې ښه مهارت ترلاسه کړ، بیا دا کار ترسره کړئ؛ وړوکی هندسي شکل (مثلث، مربع او یا دایره) د کاغذ پر مخ رسم او بیا یې د خپلې خوښې په رنګ ورنګوئ. ورپسې یې په هکله فکر وکړئ یوازې د هغو په شکلونو فکر وکړئ، نه د نورو شیانو په اړه.
۶— هڅه وکړئ چې د پنځو دقیقو لپاره د هېڅ شي په هکله فکر ونه کړئ. که تاسو تېر تمرینونه په ښه توګه ترسره کړي وي، نو په دغه تمرین کې به هم بریالي شئ. کله چې یو کار کوئ، د بل شي په هکله فکر مه کوئ او په ښه توګه یې ترسره کړئ.

وروستي مطالب