کرکه او مقابل کې یې مینه

ژباړه: محمد عزيز پردېس
کلونه وړاندې د جرمني هېواد په دوو برخو وېشل شوی و، ختيځ جرمني او لويديځ جرمني او برلين په يوه دېوال سره په شرقي او غربي برلين وېشل شوی و.
يوه ورځ د شرقي برلين اوسېدونکو د خځلو او خوسا شويو خوراکي توکو څخه ډک موټر د غربي برلين اړوند سيمه کې خالي کړ.
د غربي برلين اوسېدونکو په اسانۍ سره کولی شوه چې د دې کار قصد واخلي او ځواب ورکړي، خو دا کار يې ونکړ! دوی د شرقي برلين د دې کار په ځواب کې د خوندورو خوراکي توکو، ډوډۍ، شيدو او تازه مېوو څخه ډک موټر د شرقي برلين سيمه کې په منظم ډول ځای پرځای کړ.
او په دې خوراکي توکو يې لوحې کېښودې چې داسې پرې ليکل شوي و:
هرڅوک چې څه لري، نورو ته يې ورکوي.
څه يو ښکلی حقيقت دی چې موږ انسانان يواځې له هغو څيزونو څخه ډک يوو چې نورو ته يې ورکوو.
ستاسو په دننه کې څه پراته دي؟
مينه او که يا کرکه؟
سوله که جګړه؟
برکت که لعنت؟
ژوند که مرګ؟
د جوړولو ظرفيت يا که د تخريبولو ظرفيت؟
رښتیا تاسو نورو ته څه څه د ډالۍ په توګه ورکوئ؟