حمام کې د کيسې وهلو ګټې

حمام کول یا لمبل په ژوند کې د انساني اړتیا څخه ده, چې د جسمي پاکۍ او نظافت سبب ګرځي. او که له بله پلوه که اسلامي اړخ یې وڅېړو نو په اسلام کې د جسم په پاکۍ ډېر ټینګار شوی دی.

روان پوهان په دې باور دي چې حمام کول د انسان په اونۍ کې ډېر رول لري. او باید چې هره ورځ او یا هم په اونۍ کې یو ځل حتماً وشي. او دا کار زمونږ په شخصیت کې هم رول لري ځکه په طبیعي توګه هر انسان پاکي خوښوي.

حمام کول که د شپې لخوا وي نو ډېر غوره ده ځکه پوستکی غوړوي او ښه خوب لامل کېږي. یوه خبره باید هېره نشي او هغه دا ده چې که تاسې هره ورځ حمام کوئ نو باید هره ورځ شامپو او صابون استعمال نه کړئ. ځکه هره ورځ په شامپو د ویښتانو مینځل مو ویښتانو ته تاوان رسوي. او صابون مو په همدې ډول پوستکی وچوي چې که چېرې پوستکی وچ شي نو په مخ کې ګونځې هم ډېرې پیدا کېږي.

ډېری خلک په حمام کې کیسه وهل نه خوښوی، او به دې باور دي چې کیسه وهل د دوی پوستکي ته تاوان رسوي. په داسې حال کې چې خبره برعکس ده.

کله چې په حمام کې مونږ د بدن په هر عضو کیسه وهو نو دا ډېرې ګټې لري، لکه:

۱ـ هغه مړه سلولونه چې زمونږ پر پوستکي نښتي، کیسه یې له ځان سره وړي، چې ستاسو اصلي پوستکی راوځي.

۲ـ په حمام کې کیسه وهل د بدن واړه واړه سوري خلاصېږي. او زمونږ بدن ته په آسانی او ژر اکسیجن رسېږی.

۳ـ په سړو اوبو حمام کول او کیسه وهل د انسان بدن له پاره له ګټو ډک حمام کیدای شي.

۴ـ هغوی چې د بدن بر پوستکي له بخار او دانو څخه په ستونزه کې دي نو دوی هرو مرو به حمام کې کیسه نه وهي.

وروستي مطالب