مارچ 3, 2021

د نړۍ د غوره مدیرانو څو ګډې ځانګړنې

ژباړه: عطا محمد میاخېل
۱ ـــ د بریا له ترلاسه کولو سره مینه او لېوالتیا.
۲ ـــ خپلې ظاهري بڼې ته ډېره پاملرنه.
۳ ـــ دنده ایز غرور.
۴ ـــ په اړیکو کې مهارت.
۵ ـــ صداقت او رښتینولي.
۶ ـــ د ښې او پیاوړې حافظې لرل.
۷ ـــ د درندو کارونو د ترسره کولو وړتیا.
۸ ـــ هوښیارانه تصمیمونه نیول.
۹ ـــ په ځان باندې تکیه کول.
۱۰ ـــ په وېره باندې غلبه.
۱۱ ـــ لرې فکر کول او خطر منل.
۱۲ ـــ روغ اوسېدل.
۱۳ ـــ نیوکه منل.
۱۴ ـــ د مثبتې انرژۍ را منځته کول.
۱۵ ـــ د خپل ارزښت له لوړېدو سره مینه لرل.
۱۶ ـــ له نورو سره مینه لرل.
۱۷ ـــ په نفس باندې اعتماد لرل.
۱۸ ـــ د کارمندانو هڅونه.
۱۹ ـــ د نویو څیزونو د زده کولو لپاره، هره ورځ چمتووالی نیول.
۲۰ ـــ له خپلې ودې او پرمختګ سره مینه لرل.