ته بغاوت کولي شې…

ژباړه: مهر تاج

اې غوره نجلۍ!

ایا ته ژوند پیژنې؟
ژوند یوازې د ساه ګانو تسلسل نه دی
ژوند کله ناکله بغاوت ته هم ویل کېږي.

غوره نجلۍ!

دا اړینه نده، چې ټول دې له تا راضي اوسي
د پلار په خوښه ځان قربانول جرم دی
د ورور پر وړاندې بې وسه کېدل غداري ده.

غوره نجلۍ!

ته د خور هم منه
او د مور خاطر هم ساته
خو ستا لپاره، “ته” اړینه یې!
نو ستا نه غیر به بل څوک ستا لپاره غوره وي!؟
د خپل عمر حتی یو ماښام هم ..
چاته په پور مه ورکوه،
که چیرته ته مطمیېنه نه وې.!

غوره نجلۍ!

لږې بدګڼې هم ښې وي
بغاوت ژوند تحریک کوي
اوس ته ژوندۍ یې!
او په تاکې ژوند ساه اخلي!
په تاکي یوۀ معصومه شهزادګۍ ده،
چې په تاکي ژوند کول غواړي
دا شهزادګۍ مه وژنه.

غوره نجلۍ!

ته بغاوت کولي شې
مخ وګرځوه له دغه ړانده قانونه!
د سترولو(روزلو) بدل (قیمت) ژوند نه دی
دا ستا حق دی
ته څوک خوښولای، انتخابولای شې!
ته مینه کولای شې!
ته د خپل ځان لپاره ژوند کولای شې!
خو دا هر څه هغه وخت ممکن دي
چې ته د خاموشۍ زولنې ماتې کړې!

غوره نجلۍ!

دومره غوره کېدل ښه نه وي
مخ پټول ښه نه دي
وېره او چوپ پاتې کېدل ښه نه دي
فکر وکړه، یو انسان یې ته!
دا ستا خپل ژوند دی
ستا خپل خوبونه دي
کوم چې یوازې ته رنګینولای شي
ستا خپله دنیا ده
ستا نه بغیر هغه کنډر پرته ده
ځه! لاړه شه او هغه اباده کړه.

غوره نجلۍ!

د خپل زړه خبره وکړه
ټول قوانین مات کړه
ته خپل ځان پخپله نېکمرغه کړه
پدې تاویلو ماویلو سترګې پټې کړه
په زغرده اعتراف وکړه.

غوره نجلۍ!

هله پاڅېږه نو!
ته بغاوت کولی شې
مه ډارېږه..ووایه،
چې ته بغاوت کولای شي…!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.