د ګډ ژوند سفر

په ژوند کې د هغه چا انتخاب، چې ټول فکرونه، خیالات او هیلې ورته بدلیږي او زړه څه چې ټول ژوند ورسره تړل کیږي. د ژوند د ملګري/ ملګرې ټاکنه ښایم.
په خپله خوښه د ژوند د ملګري ټاکل ښه خبره ده، خو څنګه!؟
جوړه باید په ښو شرايطو کې د باور، ډاډ او تفاهم په رڼا کې خپل نوى ژوند پيل کړي، خو دا کار نه کافي دى او نه حتمي.
لومړى: کافي ځکه نه دى، چې جوړه په ګډ ژوند کې د ګزارې اصل هيروي.
هر يو پر یو بل تور لګوي، چې ته هغسې نه يې لکه څنګه چې یې ما هيله لرله.
د يو بل د عېبونو پلټنه کوي او بې ځايه غوښتنې او احمقانه انتقادونه يې د ګډ ژوند نه دوزخ جوړ کړي. حتى تاوتريخوالى تر دې حده هم رارسېدلای شي، چې جوړه د يو بل نه د جلا کېدو تریخ تصميم ونيسي.
دوهم: ضرور هم نه ده؛ ځکه کېداى شي جوړه د يو بل چا په تصميم يا د تصادف له مخې تشکل شوې وي، خو دوی يو بل ته په درناوي، د ګډو مسووليتونو په درک د ژوند ننګونو ته په ګډه مناسب غبرګون پيدا کړي، يو بل ته ژمن پاتې شي او د ستونزو سره – سره د ژوند لار په امنيت او ارامتيا کې لنډه کړي.
بریالی ګډ ژوند دا نه دی چې دواړه سره څنګ په څنګ اسمان ته جګ شي. بریالی ګډ ژوند هغه دی چې دواړه سره یو ځای کاږه واږه شي.
دا هغه څه دي، چې پرې له کډ ژونده لکه د سنبل ګلونه، خوشبویانې او خوښۍ راپنځیږي.
نو ښه ښځه د خاوند د سر تاج او ښه خاوند د مېرمنې لپاره ویاړ ګرځي.

ليکوال ته!

by حنیفه مومند ، کابل in ادبیات

هېڅکله هغه څه مه ليکه، چې نغواړې نور يې ولولي. د انسان فطرت داسې جوړ دى چې تل غواړي نور د دوى په ليکلو شاباسی ووايي، او دا احساس ورکړي، چې ښه ليکنه يې کړې ... نور ولولئ