دفترونه مو داسې په مناسبو فرنیچرو ښکلي کړئ

ژباړه: تورپیکۍ سادات
د ښه کاري ماحول یو اصل دا دی، چې د نورو سمو شرایطو ترڅنګ دغه ماحول ښه فرنیچر ولري.
هغه ادارې، چې مناسب فرنیچر(مېزونه، چوکۍ، کوچونه او نور داسې تجهیزات) نه لري نه د خپلو کارکوونکو لپاره جذابې دي او نه یې مراجعینو ته چندان خوند ورکوي.
البته د اداري فرنیچر قیمتي والی مهم نه دی، مهمه دا ده چې دا فرنیچرې د څومره ښه ذوق استازیتوب کوي.
څنګه مناسب فرنیچر واخلو؟
ډېرخلک فکر کوي، چې په اصطلاح عقل کل دی او هر کار خپله کولای شي. خو واقعیت داسې نه دی، که یو اداري چارواکی؛ په ځانګړي ډول د خریدارۍ او اداري تنظیماتو مسول غواړي چې د ادارې په ښه فرنیچري تنظیم کې بریالی شي، باید دا ټکي په پام کې ونیسي:
ـ په لومړي ګام کې دې د ډیکوریشن له یوې کمپنۍ څخه مرسته وغواړي، د دوی یو مشاور دې خپل دفتر ته راولي. مشاور به د دفتر رنګ، د تعمیرجوړښت، فرش او نورې ځانګړنې له نظره تېروي او بیا پریکړه کوي، چې کوم ډول فرنیچر اخیستل ورته مناسب دي.
د ډیکوریشن مشاور ممکن د دې مشورو پیسې درنه وغواړي، خو دا پیسې پرې ورکې نه دي. د اداري تنظیمانو هوښیار او د ښو اړیکو مسولین کولای شي، چې د فرنیچر له شرکتونو څخه د خپل مهارت په برکت وړیا او امتیازي مشاورین هم درک او پیسې یې پراړوند شرکت ورکړي.
د مدیر او نورو کارکوونکو مېز باید توپیر ولري!
اداري فرنیچر یوازې د یوې ادارې د ښایست او د ناستې د اړتیاوو پوره کوونکي نه دي؛ دا فرنیچر په عین حال کې مراجعینو ته د ادارې تشکیلاتي جوړښت او سلسله مراتب هم څرګندوي.
ځکه خو وایوو، چې د ادارې د مدیر او نورو کارکوونکو مېزونه، چوکۍ، د دفتر جوړښت او ډیزاین باید له یو بل سره توپير ولري.
دا توپير نه یوازې مراجعینو؛ بلکې خپله د ادارې پر مدیر او کارکوونکو هم ځانګړی اغېز کوي.
که د مدیر او کارکوونکو په اداري ماحول کې کوم خاص بدلون نه وي، کارکوونکي ممکن له مدیر سره په یوه وزن او کټه ګورۍ کې ځان احساس کړي.
البته د اداري نظم او ثبات په رامنځته کولو کې خپله د مدیر فردي او مدیریتي ځانګړنې هم خاص نقش لري، خو د فرنیچر او اداري ډیکوریشن مسئله هم د پام وړ ده.
د ګډو ناستو یا مېټینګونو مېز مو هېرنه شي!
په اداره کې د ګډو ناستو یا مېټینګ مېز او خونه ضرور ده. دا مېز په یوه اداره کې د فکر خونې، منظمو اداري غونډو، ګډو پریکړو، د هغو د پایلو او اغېزمنتوب د تعقیب او په ټوله کې د اداري نظم او دسپلین د موجودیت په مانا دی.
هره اداره دې د خپل وس، ضرورت او امکاناتو په چوکاټ کې د ګډو ناستو مېز هېر نه کړي.
حتمي نه ده، چې دا مېز دې ډېرعصري یا په یوه لویه خونه کې ایښودل شوی وي.
کومې ادارې، چې غریبې او د کمو امکاناتو یا ځای لرونکې وي، کولای شي له خپل اداري سالون یا د یوې لویې خونې له یوې برخې څخه هم د ګډو ناستو د مېز لپاره ګټه واخلي.