د فرانسوي فزيک پوه او فيلسوف، بلز پاسکال ګټورې خبرې

ژباړه: محمد عزيز پردېس
ـ عدالت او قدرت بايد د يو او بل ترڅنګ وي، ترڅو هر هغه څه چې عادلانه وي؛ غښتلي واوسي او هر هغه څه چې غښتلي وي، عادلانه هم واوسي.
ـ ژوند په هغه صورت کې د نېکمرغۍ او نېکبختۍ سره مل دی چې د مينې سره پيل او د بلند پروازۍ سره پای ته ورسېږي.
ـ د ټولو فسادونو ريښه، بيکاري ده. هر هغه حکومت او دولت چې غواړي دغه ستونزه هواره کړي، بايد ټول خلک تر خپل وسه پورې په دندو وګماري.
ـ د ټولو فسادونو سرچينه بېکاري ده. شيطان تل د بې کارانو لپاره دنده ګوري.
ـ هرڅومره چې ستاسو فکر او ايډيه لویه وي، نو هغومره به د نورو فکرونو او نظریو ته احترام وکړئ.
ـ هغه څوک نېکمرغه دی چې د ژوند په سختيو کې خپل ځان ونه بايلي.
ـ موږ دې سره علاقه نلرو چې نور دې موږ ته چل راکړي، خو د نورو چل ورکولو څخه عبرت او پند هم نه اخلو.
ـ آيا غواړئ چې خلک مو په خبرو باور وکړي؟ له ځانه خبرې مه کوئ.
ـ آيا غواړئ چې خلک ستاسو په اړه ښه فکر ولري؟ د خپل ځان صفت مه کوئ.
ـ مینه لرونکې خبرې قيمت نلري، خو ارزښت يې خورا ډېر دی.